Vormid | Vorm: Hambaarsti aruanne (2005-2008) | Tabel: 4. Ametikohad 
Tabel: 4. Ametikohad
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T5222
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

  Rea
nr
Täidetud
ametikohad
Põhikohaga
isikud
A B 1 2
ARSTID KOKKU 01        
    sh hambaarst 02        
    ortodont 03        
    proteesiarst 04        
    näolõualuukirurg 05        
RESIDENT 06        
TEISED KÕRGHARIDUSEGA SPETSIALISTID KOKKU 07        
    sh asutuse direktor 08        
ÕENDUSALATÖÖTAJAD KOKKU 09        
    sh õde 10        
    radioloogiaõde 11        
    muud õendusalatöötajad kokku 12        
HAMBATEHNIK 13        
DENTIST 14        
ARSTIABILINE 15        
MUUD TÖÖTAJAD 16        
AMETIKOHAD KOKKU 17