Vormid | Vorm: Tervishoiualane majandustegevus (2004) | Tabel: 4.1 Asutuses kasutusel olevate personaalarvutite arv 
Tabel: 4.1 Asutuses kasutusel olevate personaalarvutite arv
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T4015
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

  Rea nr Arv aruande-
perioodi lõpul
Kokku 34    
sh internetiga ühendatud 35