Vormid | Vorm: Kiirabi töö (2004) | Tabel: I Erialabrigaadid 
Tabel: I Erialabrigaadid
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T3112
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Brigaadi liik   Brigaadide üldarv Visiitide arv Abisaanud
kokku täiskasvanud lapsed
A B 1 2 3 4 5
Reanimobiilbrigaad 1         r1v4 + r1v5        
Arstibrigaad 2         r2v4 + r2v5        
Õebrigaad 3         r3v4 + r3v5        
Kõik kokku 4 r1v1 + r2v1 + r3v1 r1v2 + r2v2 + r3v2 r1v3 + r2v3 + r3v3 r1v4 + r2v4 + r3v4 r1v5 + r2v5 + r3v5
II Kiirabiautode arv: 5                    
III Võõrriigi kodanikud: 6                    
IV Julgestus: 7