Vormi tingimused

Nr. Avaldis Selgitus
2526 T8774V1R37 = T9751V3R66 Proviisorite arv peab võrduma Tervishoiuasutuse aruande ametikohtade tabelis näidatud proviisorite arvuga
2527 T8775V1R35 = T9751V3R67 Farmatseutide arv peab võrduma Tervishoiuasutuse aruande ametikohtade tabelis näidatud farmatseutide arvuga
10024 T5222V2R06 = T8774V1R36.5 „Hambaarsti aruande“ ametikohtade tabeli (tabel 4) põhikohaga töötavad residendid (veerg 2 rida 6) tuleb näidata aruande "Tervishoiupersonal" arstide tabeli (tabel 1) hambaarst-resident real (veerg1 rida 36.5)
10025 T9751V3R01- T9751V3R22 = T8774V1R01 Aruande "Tervishoiuasutus arstid kokku – näo-lõualuukirurgid = aruande "Tervishoiupersonal" arstid kokku (seos ei kehti iseseisvate kiirabiasutuste kui ka teiste asutuste koosseisus olevates kiirabiosakondades töötavate isikute olemasolul, kelle kohta esitatakse aruanne “Kiirabi töö” Terviseametilening nende asutuste puhul, kes esitavad lisaks aruande "Verekeskus")
10027 T5222V2R01+T5222V2R06 = T8774V1R36 „Hambaarsti aruande“ ametikohtade tabeli (tabel 4) põhikohaga töötavad hambaravi arstid (veerg 2 rida 1) ja residendid (veerg 2 rida 6) tuleb näidata aruande "Tervishoiupersonal" arstide tabeli (tabel 1) hambaravi arstide real vastavalt viimasele omandatud eriharidusele (veerg 1 rida 36).