Vormid | Vorm: Rasedate ja vastsündinute haigestumine (2014) | Tabel: 1. Rasedate jälgimine- 1.1 Rasedate arv 
Tabel: 1. Rasedate jälgimine- 1.1 Rasedate arv
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T14300
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Arvel
eelmise
aasta
lõpul
Arvelevõetute arv Raseduse lõpe Arvel aruandeaasta lõpul
kokku neist
esimesel
12 nädalal
sünnitus abort teadmata
1 2 3 4 5 6 7
leia(periood=eelmine,T13300R01V9)