Vormid | Vorm: Laboratoorsed uuringud (2002) | Tabel: 1. Biokeemilised uuringud 
Tabel: 1. Biokeemilised uuringud
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T371
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Analüüsi nimetus Haigekassa
kood
Rea nr Sooritatud uuringud Mujalt ostetud uuringud
kokku neist oma tervishoiuasutuse
statsionaar-
setele haigetele
ambulatoor-
setele haigetele
A B C 1 2 3 4
BIOKEEMILISED ANALÜÜSID KOKKU   01                
  albumiin 6500a 02                
  glükoos bioloogilises vedelikus (A,S) 6500b 03                
  valk bioloogilises vedelikus (S) 6500c 04                
  kreatiniin (S) 6500d 05                
  uurea (S) 6501a 06                
  bilirubiin (S) 6501b 07                
  bilirubiini fraktsioonid 6501c 08                
  kusihape (S) 6501d 09                
  hemolüüsi aste 6501e 10                
  kolesterool (S) 6501f 11                
  kolesterooli fraktsioonid 6501g 12                
  laktaatdehüdrogenaas 6501h 13                
  alfa-HBDH 6501i 14                
  leelisfosfataas (S) 6501j 15                
  AST (S) 6501k 16                
  ALT(S) 6501l 17                
  koliinesteraas 6501m 18                
  kaalium (S) 6502a 19                
  naatrium (S) 6502b 20                
  raud 6502c 21                
  kloor 6502d 22                
  vask 6502e 23                
  kaltsium 6502f 24                
  fosfor 6502g 25                
  magneesium 6502h 26                
  ammoniaak 6502i 27                
  liitium 6502j 28                
  laktaat 6502k 29                
  triglütseriidid 6502l 30                
  happeline fosfataas (HF) 6502m 31                
  HF prostata fraktsioon 6502n 32                
  gamma-glutamüültransferaas 6502o 33                
  kreatiinkinaas (KK) 6502p 34                
  CRV (latekstest, kuni 3 lahjendust) (S) 6502r 35                
  RF (latekstest, kuni 3 lahjendust) 6502s 36                
  ASO (latekstest, kuni 3 lahjendust) 6502t 37                
  seerumi osmolaarsus 6502u 38                
  17-ketosteroidid 6503a 39                
  17-oksüsteroidid 6503b 40                
  püruvaat 6503c 41                
  valkude forees kilel 6503d 42                
  rauasidumisvõime 6503e 43                
  CRV kvantitatiivselt 6504a 44                
  KK-MB fraktsioon 6504b 45                
  lipaas 6504c 46                
  alfa-amülaas (S) 6504d 47                
  angiotensiini muundav ensüüm 6505a 48                
  happe-leelis tasakaal 6505b 49                
  fetaalne hemoglobiin, parahemoglobiinid (1 parameeter) 6505c 50                
  seerumvalgud turbidimeetriliselt või nefelomeetriliselt (1 parameeter) 6505d 51                
  glükeeritud hemoglobiin 6506a 52                
  ASO kvantitatiivselt 6506b 53                
  RF kvantitatiivselt 6506c 54                
  valkude forees geelil (S) 6506d 55                
  pankrease amülaas 6506e 56                
  troponiin T 6506f 57                
  neerukivi biokeemiline uuring 6507 58                
  isoensüümide elektroforees 6508a 59                
  katehoolamiinid ja nende metaboliidid 6508b 60                
  metallid seerumis leegis atomiseerimisega 6508c 61                
  porfüüria uuringud 6508d 62                
  metallid täisveres ja uriinis grafiitküvetis atomiseerimisega 6509 63                
  muud biokeemilised uuringud   64