Vormi tingimused

Nr. Avaldis Selgitus
2729 T8011V1R130 = T5010V1R001 - T8011V1R048  
8055 kui T8014v1r34> 0 siis T8014v2r33 > 0 Kui asutuses kasutusel olevad arvutid on märgitud (tabel 4 rida 34), siis peab olema märgitud ka arvutit kasutav personal (tabel 4 veerg 2). Erandiks see, kui töötaja kasutas oma töös regulaarselt vähem kui 1 kord nädalas arvutit
8056 kui T8014v1r35 > 0 siis T8014v3r33 > 0 Kui internetiga ühendatud arvutid on märgitud (tabel 4 rida 35), siis peab olema märgitud ka internetti kasutav personal (tabel 4 veerg 3). Erandiks see, kui töötaja kasutas oma töös regulaarselt vähem kui 1 kord nädalas internetti
8057 kui T8014v2r33 > 0 siis T8014v1r34 > 0 Kui arvutit kasutav personal on märgitud (tabel 4 veerg 2), siis peab olema märgitud ka arvutite arv (tabel 4 rida 34). Erandiks on see, kui asutuse põhitegevusalaks ei ole tervishoid ja arvuti on kasutuses mitme osakonna peale või kui asutuses ei ole ühtegi arvutit, kuid oma töö tegemiseks kasutab isik arvutit kodus
8058 kui T8014v3r33 > 0 siis T8014v1r35 > 0 Kui internetti kasutav personal on märgitud (tabel 4 veerg 3), siis peab olema märgitud ka internetiga ühendatud arvutite arv (tabel 4 rida 35). Erandiks on see, kui asutuse põhitegevusalaks ei ole tervishoid ja internetiühendusega arvuti on kasutuses mitme osakonna peale või kui asutuses ei ole ühtegi arvutit internetiga ühendatud, kuid oma töö tegemiseks kasutab isik arvutit internetiühendusega kodus
8060 Kui T8011v1r077 > 0 siis T5017v1r02 > 0 Kui kulude tabelisse (tabel 2.2) on märgitud infotehnoloogia riistvara kulud (rida 77), siis tuleb need kanda lisaks ka infotehnoloogia kulude tabelisse (tabel 5; read 2 kuni 6)
8061 Kui T8011v1r078 > 0 siis T5017v1r07 > 0 Kui kulude tabelisse (tabel 2.2) on märgitud infotehnoloogia tarkvara kulud (rida 78), siis tuleb need kanda lisaks ka infotehnoloogia kulude tabelisse (tabel 5; read 7 kuni 11)
8062 Kui T8011v1r080 > 0 siis T5017v1r14 > 0 Kui kulude tabelisse (tabel 2.2) on märgitud infotehnoloogia remondi- ja hoolduskulu (rida 80), siis tuleb see kanda lisaks ka infotehnoloogia kulude tabelisse (tabel 5; read 14 kuni 19)
8063 Kui T8011v1r069 > 0 siis T5012v7r01 = 0 Kui FIE täidab põhivara seotusmaksumuse rea kulude tabelis (tabel 2.2 rida 69), siis ta ei tohi täita põhivara liikumise tabelit (tabel 3)
8064 Kui T8011v1r069 > 0 siis T5012v9r01 = 0 Kui FIE täidab põhivara seotusmaksumuse rea kulude tabelis (tabel 2.2 rida 69), siis ta ei tohi täita põhivara liikumise tabelit (tabel 3)
8065 Kui T8011v1r069 > 0 siis T5012v7r02 = 0 Kui FIE täidab põhivara seotusmaksumuse rea kulude tabelis (tabel 2.2 rida 69), siis ta ei tohi täita põhivara liikumise tabelit (tabel 3)
8066 Kui T8011v1r069 > 0 siis T5012v9r02 = 0 Kui FIE täidab põhivara seotusmaksumuse rea kulude tabelis (tabel 2.2 rida 69), siis ta ei tohi täita põhivara liikumise tabelit (tabel 3)
8072 kui T5012v2r09 > 0 siis T5017V1r01 >0 Kui ettevõte soetas aruandeaastal põhivarana arvuteid või arvutisüsteem, siis tuleb nende soetusmaksumus kanda lisaks põhivaratabelile (tabel 3) ka IT kulud tabelisse (tabel 5)
8073 kui T5012v3r09 > 0 siis T5017V1r01 >0 Kui ettevõte soetas aruandeaastal põhivarana arvuteid või arvutisüsteem, siis tuleb nende soetusmaksumus kanda lisaks põhivaratabelile (tabel 3) ka IT kulud tabelisse (tabel 5)