Vormid | Vorm: Geriaatriline hindamine (2012-2016) | Tabel: Tabel 1. Teostatud hindamised 
Tabel: Tabel 1. Teostatud hindamised
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T12611
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Nimetus Rea nr Kokku
Teostatud hindamiste arv kokku (02+06) 01    
    neist oma haiglas ravil olevatele isikutele 02    
        sh hooldusravi osakonnas 03    
        sh teises statsionaarses osakonnas 04    
        sh ambulatoorses osakonnas 05    
    neist mujalt suunatud isikutele 06    
        sh perearstiasutusest 07    
        sh teisest haiglast 08    
        sh ambulatoorsest eriarstiasutusest 09    
        sh hoolekandeasutusest 10    
Hindamise tulemusena vajas statsionaarset hooldusravi 11    
                                                ...ambulatoorset hooldusravi 12    
                                                ...sotsiaalhoolekande teenuseid 13