Vormid | Vorm: Tervishoiualane majandustegevus (2009-2010) | Tabeli "2. Majandustegevus - 2.2. Kulud (krooni)" tingimused 

Tabeli 2. Majandustegevus - 2.2. Kulud (krooni) tingimused

Nr Tingimus Erandid
2792 r124 >= r125  
2813 r050 >= r051  
2814 r069 >= r070  
3146 V1 >= 0 r130; r111
3151 r049 = r050 + r052 + r053  
3152 r053 = r054 + r055 + r056 + r057 + r058 + r059  
3153 r060 = r061 + r062  
3154 r062 = r063 + r064 + r065 + r066 + r067 + r068  
3160 r115 = r116 + r117 + r118 + r119 + r120 + r121 + r122 + r123 + r124  
3161 r126 = r127 + r128  
9106 r048 = r049 + r060 + r069 + r071 + r100 + r111 + r115 + r126 + r129  
9107 r071 = r072 + r073 + r074 + r079 + r084 + r086 + r092 + r093 + r094 + r095 + r096 + r098 + r099  
9108 r074 = r075 + r076 + r077 + r078  
9109 r079 = r080 + r081 + r082 + r083  
9110 r084 >= r085  
9111 r096 >= r097  
9112 r100 = r101 + r102 + r110  
9113 r102 = r103 + r104 + r105 + r106 + r109  
9114 r106 >= r107  
9115 r107 >= r108  
9116 r111 = r112 + r113 + r114  
9117 kui r69 >0 siis r100 = 0