Vormid | Vorm: Tervishoiualane majandustegevus (2008) 

Vorm Tervishoiualane majandustegevus (2008)

Impordikood: 86
Alus:  
Sagedus: aasta
   

 

Tabeleid kokku: 6

Jrk.nr IMP Nimetus Andme
ridu
Andme
veerge
Tabeli
tingimusi
1 T8009 1. Personal (kroonid) 255 15 41
2 T5010 2. Majandustegevus - 2.1. Tulud (krooni) 48 2 17
3 T8011 2. Majandustegevus - 2.2. Kulud (krooni) 83 2 24
4 T5012 3. Immateriaalse ja materiaalse põhivara liikumine (krooni) 15 10 17
5 T8014 4. Personaalarvutite kasutamine 49 3 21
6 T5017 5. Infotehnoloogia kulud (kroonid) 24 2 6