Vormid | Vorm: Haigla (2010-2011) | Tabel: 10. Patoloogilis - anatoomilise osakonna töö - Tabel 2. Lahangud 
Tabel: 10. Patoloogilis - anatoomilise osakonna töö - Tabel 2. Lahangud
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T3242
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

  Rea nr Kokku sealhulgas oma haiglas
surnute lahangud
A B 1 2
Lahangute arv kokku 01        
sealhulgas haiglas surnute lahangud 02        
                 laste (0 - 14 a.) lahangud 03        
Kõigist lahatud lastest surnud vanuses 0 - 6 päeva 04        
                                     7 - 28 päeva 05        
                        29 päeva - 11 kuud 29 päeva 06        
Vanuses alla 1 aasta surnutest sünnikaaluga 500 - 999 g 07        
Surnultsündinute lahangud 08        
       neist sünnikaaluga 500 -999 g 09        
Organtükkide histoloogiliste uuringute arv 10