Vormid | Vorm: Kiirabi (2003) 

Vorm Kiirabi (2003)

Impordikood: 3312
Alus:  
Sagedus: aasta
   

Tabeleid kokku: 6

Jrk.nr IMP Nimetus Andme
ridu
Andme
veerge
Tabeli
tingimusi
1 T3215 1. Ametikohad 2 6 2
2 T3216 2. Meditsiiniabi 2.1 Väljakutsed 4 1 1
3 T3217 2. Meditsiiniabi 2.2 Abi saanud 11 6 8
4 T3218 2. Meditsiiniabi 2.3. Traumad liigi järgi 1 7 1
5 T3219 3. Erialabrigaadide töö 4 4 1
6 T3220 4. Kiirabiautode arv 1 1 0