Vormid | Vorm: Tervishoiualane majandustegevus (2002) 

Vorm Tervishoiualane majandustegevus (2002)

Impordikood: 6
Alus:  
Sagedus: aasta
   

Tabeleid kokku: 8

Jrk.nr IMP Nimetus Andme
ridu
Andme
veerge
Tabeli
tingimusi
1 T009 1. Personal 24 5 6
2 T010 2. Majandustegevus 134 1 23
3 T013 3. Immateriaalse ja materiaalse põhivara liikumine (tuhat krooni) 12 9 1
4 T014 4. Personaalarvutite kasutamine 26 3 6
5 T015 5.1 Arstid 8 15 0
6 T020 5.2 Õendusalatöötajad 8 16 0
7 T028 5.3 Hooldajad 8 15 0
8 T029 5.4 Laborandid (bioanalüütikud) 2 16 0