Vormid | Vorm: Laste arstiabi (2011) | Tabel: 1. Laste arstiabi 
Tabel: 1. Laste arstiabi
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T11307
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Vanusrühm Rea
nr
Laste arv
eelmise aasta
31. detsembri
seisuga
Saabus aasta jooksul Suri Lahkus Laste arv aasta lõpul
kokku sealhulgas
väljastpoolt
Eestit
koduseid kollektiivis koolis kokku
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 - 11 kuud 29 päeva 01 leia(periood=eelmine,T5307R01V9)                                
1 aasta 02 leia(periood=eelmine,T5307R02V9)                                
2 aastat 03 leia(periood=eelmine,T5307R03V9)                                
3 aastat 04 leia(periood=eelmine,T5307R04V9)                                
4 aastat 05 leia(periood=eelmine,T5307R05V9)                                
5 aastat 06 leia(periood=eelmine,T5307R06V9)                                
6 aastat 07 leia(periood=eelmine,T5307R07V9)                                
7 aastat 08 leia(periood=eelmine,T5307R08V9)                                
8 aastat 09 leia(periood=eelmine,T5307R09V9)                                
9 aastat 10 leia(periood=eelmine,T5307R10V9)                                
10-14 a 11 leia(periood=eelmine,T5307R11V9)                                
KOKKU 12 leia(periood=eelmine,T5307R12V9)                                
LISAOSA                                      
Jälgimisele võetud vastsündinute arv 13                                    
Aruandeaastal 15-aastaseks saanute arv 14                                    
Aruande aastal 1-aastaseks saanud laste arv 15                                    
neist oli                                      
    loomulikul toidul 6 nädalat 15.1                                    
    loomulikul toidul 3 kuud 15.2                                    
    loomulikul toidul 6 kuud 15.3                                    
1-aastaseks saanud lastest ei põdenud kordagi 15.4