Vormid | Vorm: Tervishoiualane majandustegevus (2003) | Tabel: 5. Asutuses kasutusel olevate personaalarvutite arv 
Tabel: 5. Asutuses kasutusel olevate personaalarvutite arv
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T3015
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

  Rea nr Arv aruande-
perioodi lõpul
Kokku 01    
sh internetiga ühendatud 02