Vormid | Vorm: Tervishoiualane majandustegevus (2004) 

Vorm Tervishoiualane majandustegevus (2004)

Impordikood: 46
Alus:  
Sagedus: aasta
   

 

Tabeleid kokku: 7

Jrk.nr IMP Nimetus Andme
ridu
Andme
veerge
Tabeli
tingimusi
1 T4009 1. Personal (kroonid) 255 14 32
2 T4010 2. Majandustegevus - 2.1. Tulud (krooni) 49 2 13
3 T4011 2. Majandustegevus - 2.2. Kulud (krooni) 85 2 21
4 T4012 3. Immateriaalse ja materiaalse põhivara liikumine (krooni) 15 9 4
5 T4014 4. Personaalarvutite kasutamine 33 3 2
6 T4015 4.1 Asutuses kasutusel olevate personaalarvutite arv 2 1 0
7 T4016 4.2 Internet 14 1 0