Vormid | Vorm: Tervishoiualane majandustegevus (2004) | Tabel: 1. Personal (kroonid) 
Tabel: 1. Personal (kroonid)
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T4009
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

  Kutse või ametiala ISCO-88
kood eesti
laiendus-
tega
Rea nr Aasta-keskmine töötajate arv Aasta- keskmine töötajate arv, taandatud täistööajale Aastas tegelikult töötatud tundide arv sh ületundide arv (v4 < v3) Töövõtu-
lepinguga töötajate aasta- keskmine arv
Töövõtu-
lepinguga töötajate aastas tegelikult töötatud tundide arv
Aasta põhitöötasu (lepingu-järgne), krooni Regulaarne lisatasu, krooni Mitteregu-laarne lisatasu ja preemia, krooni Tasu tegelikult töötatud aja eest (v7+v8+v9), krooni Tasu mittetöötatud aja eest, krooni Tööandja hüvitis haigestumise, tööõnnetuse või kutsehaiguse puhul Loonustasu, krooni FIE maksustatav tulu aasta kohta, krooni
A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Juhid kokku (read 02+03+04+91)   001 v1r002 + v1r003 + v1r004 + v1r091 v2r002 + v2r003 + v2r004 + v2r091 v3r002 + v3r003 + v3r004 + v3r091 v4r002 + v4r003 + v4r004 + v4r091 v5r002 + v5r003 + v5r004 + v5r091 v6r002 + v6r003 + v6r004 + v6r091 v7r002 + v7r003 + v7r004 + v7r091 v8r002 + v8r003 + v8r004 + v8r091 v9r002 + v9r003 + v9r004 + v9r091 v10r002 + v10r003 + v10r004 + v10r091 v11r002 + v11r003 + v11r004 + v11r091 v12r002 + v12r003 + v12r004 + v12r091 v13r002 + v13r003 + v13r004 + v13r091 v14r002 + v14r003 + v14r004 + v14r091
1.1 Nõukogu liikmed 1210 002                                                        
1.2 Direktorid ja juhatajad 1210 003                                                        
1.3 Põhitegevuse juhid (read 05+43+47+88) 1229 004 v1r005 + v1r043 + v1r047 + v1r088 v2r005 + v2r043 + v2r047 + v2r088 v3r005 + v3r043 + v3r047 + v3r088 v4r005 + v4r043 + v4r047 + v4r088 v5r005 + v5r043 + v5r047 + v5r088 v6r005 + v6r043 + v6r047 + v6r088 v7r005 + v7r043 + v7r047 + v7r088 v8r005 + v8r043 + v8r047 + v8r088 v9r005 + v9r043 + v9r047 + v9r088 v10r005 + v10r043 + v10r047 + v10r088 v11r005 + v11r043 + v11r047 + v11r088 v12r005 + v12r043 + v12r047 + v12r088 v13r005 + v13r043 + v13r047 + v13r088 v14r005 + v14r043 + v14r047 + v14r088
1.3.1 Juhina töötavad arstid (read 06+ ... +42)   005 sum(v1r006:v1r042) sum(v2r006:v2r042) sum(v3r006:v3r042) sum(v4r006:v4r042) sum(v5r006:v5r042) sum(v6r006:v6r042) sum(v7r006:v7r042) sum(v8r006:v8r042) sum(v9r006:v9r042) sum(v10r006:v10r042) sum(v11r006:v11r042) sum(v12r006:v12r042) sum(v13r006:v13r042) sum(v14r006:v14r042)
1.3.1.1 anestesioloogia ja intensiivravi 222101 006                                                        
1.3.1.2 erakorraline meditsiin 222102 007                                                        
1.3.1.3 kardiovaskulaarkirurgia 222103 008                                                        
1.3.1.4 lastekirurgia 222104 009                                                        
1.3.1.5 neurokirurgia 222105 010                                                        
1.3.1.6 oftalmoloogia 222106 011                                                        
1.3.1.7 ortopeedia 222107 012                                                        
1.3.1.8 otorinolarüngoloogia 222108 013                                                        
1.3.1.9 plastika- ja rekonstruktiivkirurgia 222109 014                                                        
1.3.1.10 sünnitusabi ja günekoloogia 222110 015                                                        
1.3.1.11 torakaalkirurg 222111 016                                                        
1.3.1.12 uroloogia 222112 017                                                        
1.3.1.13 üldkirurgia 222113 018                                                        
1.3.1.14 dermatoveneroloogia 222114 019                                                        
1.3.1.15 endokrinoloogia 222115 020                                                        
1.3.1.16 gastroenteroloogia 222116 021                                                        
1.3.1.17 hematoloogia 222117 022                                                        
1.3.1.18 infektsioonhaigused 222118 023                                                        
1.3.1.19 kardioloogia 222119 024                                                        
1.3.1.20 nefroloogia 222120 025                                                        
1.3.1.21 neuroloogia 222121 026                                                        
1.3.1.22 onkoloogia (kiiritus- ja keemiaravi) 222122 027                                                        
1.3.1.23 pediaatria 222123 028                                                        
1.3.1.24 peremeditsiin 222124 029                                                        
1.3.1.25 psühhiaatria 222125 030                                                        
1.3.1.26 pulmonoloogia 222126 031                                                        
1.3.1.27 reumatoloogia 222127 032                                                        
1.3.1.28 sisehaigused 222128 033                                                        
1.3.1.29 füsiaatria ja taastusravi 222129 034                                                        
1.3.1.30 töötervishoid 222130 035                                                        
1.3.1.31 laboratoorne meditsiin 222131 036                                                        
1.3.1.32 radioloogia 222132 037                                                        
1.3.1.33 üldarst 222133 038                                                        
1.3.1.34 kliiniline geneetia 222134 039                                                        
1.3.1.35 kliiniline farmakoloogia 222135 040                                                        
1.3.1.36 patoloogia ja kohtuarstiteadus 2212 041                                                        
1.3.1.37 mujal liigitamata arstid 2221 042                                                        
1.3.2 Juhina töötavad hambaarstid (read 44+45+46)   043 v1r044 + v1r045 + v1r046 v2r044 + v2r045 + v2r046 v3r044 + v3r045 + v3r046 v4r044 + v4r045 + v4r046 v5r044 + v5r045 + v5r046 v6r044 + v6r045 + v6r046 v7r044 + v7r045 + v7r046 v8r044 + v8r045 + v8r046 v9r044 + v9r045 + v9r046 v10r044 + v10r045 + v10r046 v11r044 + v11r045 + v11r046 v12r044 + v12r045 + v12r046 v13r044 + v13r045 + v13r046 v14r044 + v14r045 + v14r046
1.3.2.1 hambaravi 222201 044                                                        
1.3.2.2 ortodontia 222202 045                                                        
1.3.2.3 suu- näo ja lõuakirurgia 222203 046                                                        
1.3.3 Õendusala juhid (read 48+68)   047 v1r048 + v1r068 v2r048 + v2r068 v3r048 + v3r068 v4r048 + v4r068 v5r048 + v5r068 v6r048 + v6r068 v7r048 + v7r068 v8r048 + v8r068 v9r048 + v9r068 v10r048 + v10r068 v11r048 + v11r068 v12r048 + v12r068 v13r048 + v13r068 v14r048 + v14r068
1.3.3.1 Kõrgharidusega õendusala juhid (read 49+ ... +67)   048 sum(v1r049:v1r067) sum(v2r049:v2r067) sum(v3r049:v3r067) sum(v4r049:v4r067) sum(v5r049:v5r067) sum(v6r049:v6r067) sum(v7r049:v7r067) sum(v8r049:v8r067) sum(v9r049:v9r067) sum(v10r049:v10r067) sum(v11r049:v11r067) sum(v12r049:v12r067) sum(v13r049:v13r067) sum(v14r049:v14r067)
1.3.3.1.1 üldõendus 223001 049                                                        
1.3.3.1.2 diabeediõendus 223002 050                                                        
1.3.3.1.3 lasteõendus 223003 051                                                        
1.3.3.1.4 nakkustõrjeõendus 223004 052                                                        
1.3.3.1.5 onkoloogiaõendus 223005 053                                                        
1.3.3.1.6 operatsiooniõendus 223006 054                                                        
1.3.3.1.7 pulmonoloogiaõendus 223007 055                                                        
1.3.3.1.8 taastusraviõendus 223008 056                                                        
1.3.3.1.9 intensiivõendus 223009 057                                                        
1.3.3.1.10 anestesioloogia ja intensiivraviõendus 223010 058                                                        
1.3.3.1.11 erakorralise meditsiini õendus 223011 059                                                        
1.3.3.1.12 terviseõendus 223012 060                                                        
1.3.3.1.13 kooliõendus 223013 061                                                        
1.3.3.1.14 pereõendus 223014 062                                                        
1.3.3.1.15 töötervishoiuõendus 223015 063                                                        
1.3.3.1.16 psühhiaatriaõendus 223016 064                                                        
1.3.3.1.17 radioloogiaõendus 223017 065                                                        
1.3.3.1.18 koduõendusteenust osutavad õed 2230010 066                                                        
1.3.3.1.19 mujal liigitamata õendusala töötajad   067                                                        
1.3.3.2 Kesk-eriharidusega õendusala juhid (read 69+ ... +87)   068 sum(v1r069:v1r087) sum(v2r069:v2r087) sum(v3r069:v3r087) sum(v4r069:v4r087) sum(v5r069:v5r087) sum(v6r069:v6r087) sum(v7r069:v7r087) sum(v8r069:v8r087) sum(v9r069:v9r087) sum(v10r069:v10r087) sum(v11r069:v11r087) sum(v12r069:v12r087) sum(v13r069:v13r087) sum(v14r069:v14r087)
1.3.3.2.1 üldõendus 323101 069                                                        
1.3.3.2.2 diabeediõendus 323102 070                                                        
1.3.3.2.3 lasteõendus 323103 071                                                        
1.3.3.2.4 nakkustõrjeõendus 323104 072                                                        
1.3.3.2.5 onkoloogiaõendus 323105 073                                                        
1.3.3.2.6 operatsiooniõendus 323106 074                                                        
1.3.3.2.7 pulmonoloogiaõendus 323107 075                                                        
1.3.3.2.8 taastusraviõendus 323108 076                                                        
1.3.3.2.9 intensiivõendus 323109 077                                                        
1.3.3.2.10 anestesioloogia ja intensiivraviõendus 323110 078                                                        
1.3.3.2.11 erakorralise meditsiini õendus 323111 079                                                        
1.3.3.2.12 terviseõendus 323112 080                                                        
1.3.3.2.13 kooliõendus 323113 081                                                        
1.3.3.2.14 pereõendus 323114 082                                                        
1.3.3.2.15 töötervishoiuõendus 323115 083                                                        
1.3.3.2.16 psühhiaatriaõendus 323116 084                                                        
1.3.3.2.17 radioloogiaõendus 323117 085                                                        
1.3.3.2.18 koduõendusteenust osutavad õed 32310101 086                                                        
1.3.3.2.19 mujal liigitamata õendusala töötajad   087                                                        
1.3.4 Juhina töötavad ämmaemandad (read 89+90)   088                                                        
1.3.4.1 Juhina töötavad kõrgharidusega ämmaemandad 2230 089                                                        
1.3.4.2 Juhina töötavad kesk-eriharidusega ämmaemandad 3232 090                                                        
1.4 Muude alade juhid 1231-1239 091                                                        
2. Tervishoiu tippspetsialistid (read 93+94+169+170+177+218)   092 v1r093 + v1r094 + v1r169 + v1r170 + v1r177 + v1r218 v2r093 + v2r094 + v2r169 + v2r170 + v2r177 + v2r218 v3r093 + v3r094 + v3r169 + v3r170 + v3r177 + v3r218 v4r093 + v4r094 + v4r169 + v4r170 + v4r177 + v4r218 v5r093 + v5r094 + v5r169 + v5r170 + v5r177 + v5r218 v6r093 + v6r094 + v6r169 + v6r170 + v6r177 + v6r218 v7r093 + v7r094 + v7r169 + v7r170 + v7r177 + v7r218 v8r093 + v8r094 + v8r169 + v8r170 + v8r177 + v8r218 v9r093 + v9r094 + v9r169 + v9r170 + v9r177 + v9r218 v10r093 + v10r094 + v10r169 + v10r170 + v10r177 + v10r218 v11r093 + v11r094 + v11r169 + v11r170 + v11r177 + v11r218 v12r093 + v12r094 + v12r169 + v12r170 + v12r177 + v12r218 v13r093 + v13r094 + v13r169 + v13r170 + v13r177 + v13r218 v14r093 + v14r094 + v14r169 + v14r170 + v14r177 + v14r218
2.1 Arstid (read 95+97+ ... +167)   093 v1r095 + v1r097 + v1r099 + v1r101 + v1r103 + v1r105 + v1r107 + v1r109 + v1r111 + v1r113 + v1r115 + v1r117 + v1r119 + v1r121 + v1r123 + v1r125 + v1r127 + v1r129 + v1r131 + v1r133 + v1r135 + v1r137 + v1r139 + v1r141 + v1r143 + v1r145 + v1r147 + v1r149 + v1r151 + v1r153 + v1r155 + v1r157 + v1r159 + v1r161 + v1r163 + v1r165 + v1r167 v2r095 + v2r097 + v2r099 + v2r101 + v2r103 + v2r105 + v2r107 + v2r109 + v2r111 + v2r113 + v2r115 + v2r117 + v2r119 + v2r121 + v2r123 + v2r125 + v2r127 + v2r129 + v2r131 + v2r133 + v2r135 + v2r137 + v2r139 + v2r141 + v2r143 + v2r145 + v2r147 + v2r149 + v2r151 + v2r153 + v2r155 + v2r157 + v2r159 + v2r161 + v2r163 + v2r165 + v2r167 v3r095 + v3r097 + v3r099 + v3r101 + v3r103 + v3r105 + v3r107 + v3r109 + v3r111 + v3r113 + v3r115 + v3r117 + v3r119 + v3r121 + v3r123 + v3r125 + v3r127 + v3r129 + v3r131 + v3r133 + v3r135 + v3r137 + v3r139 + v3r141 + v3r143 + v3r145 + v3r147 + v3r149 + v3r151 + v3r153 + v3r155 + v3r157 + v3r159 + v3r161 + v3r163 + v3r165 + v3r167 v4r095 + v4r097 + v4r099 + v4r101 + v4r103 + v4r105 + v4r107 + v4r109 + v4r111 + v4r113 + v4r115 + v4r117 + v4r119 + v4r121 + v4r123 + v4r125 + v4r127 + v4r129 + v4r131 + v4r133 + v4r135 + v4r137 + v4r139 + v4r141 + v4r143 + v4r145 + v4r147 + v4r149 + v4r151 + v4r153 + v4r155 + v4r157 + v4r159 + v4r161 + v4r163 + v4r165 + v4r167 v5r095 + v5r097 + v5r099 + v5r101 + v5r103 + v5r105 + v5r107 + v5r109 + v5r111 + v5r113 + v5r115 + v5r117 + v5r119 + v5r121 + v5r123 + v5r125 + v5r127 + v5r129 + v5r131 + v5r133 + v5r135 + v5r137 + v5r139 + v5r141 + v5r143 + v5r145 + v5r147 + v5r149 + v5r151 + v5r153 + v5r155 + v5r157 + v5r159 + v5r161 + v5r163 + v5r165 + v5r167 v6r095 + v6r097 + v6r099 + v6r101 + v6r103 + v6r105 + v6r107 + v6r109 + v6r111 + v6r113 + v6r115 + v6r117 + v6r119 + v6r121 + v6r123 + v6r125 + v6r127 + v6r129 + v6r131 + v6r133 + v6r135 + v6r137 + v6r139 + v6r141 + v6r143 + v6r145 + v6r147 + v6r149 + v6r151 + v6r153 + v6r155 + v6r157 + v6r159 + v6r161 + v6r163 + v6r165 + v6r167 v7r095 + v7r097 + v7r099 + v7r101 + v7r103 + v7r105 + v7r107 + v7r109 + v7r111 + v7r113 + v7r115 + v7r117 + v7r119 + v7r121 + v7r123 + v7r125 + v7r127 + v7r129 + v7r131 + v7r133 + v7r135 + v7r137 + v7r139 + v7r141 + v7r143 + v7r145 + v7r147 + v7r149 + v7r151 + v7r153 + v7r155 + v7r157 + v7r159 + v7r161 + v7r163 + v7r165 + v7r167 v8r095 + v8r097 + v8r099 + v8r101 + v8r103 + v8r105 + v8r107 + v8r109 + v8r111 + v8r113 + v8r115 + v8r117 + v8r119 + v8r121 + v8r123 + v8r125 + v8r127 + v8r129 + v8r131 + v8r133 + v8r135 + v8r137 + v8r139 + v8r141 + v8r143 + v8r145 + v8r147 + v8r149 + v8r151 + v8r153 + v8r155 + v8r157 + v8r159 + v8r161 + v8r163 + v8r165 + v8r167 v9r095 + v9r097 + v9r099 + v9r101 + v9r103 + v9r105 + v9r107 + v9r109 + v9r111 + v9r113 + v9r115 + v9r117 + v9r119 + v9r121 + v9r123 + v9r125 + v9r127 + v9r129 + v9r131 + v9r133 + v9r135 + v9r137 + v9r139 + v9r141 + v9r143 + v9r145 + v9r147 + v9r149 + v9r151 + v9r153 + v9r155 + v9r157 + v9r159 + v9r161 + v9r163 + v9r165 + v9r167 v10r095 + v10r097 + v10r099 + v10r101 + v10r103 + v10r105 + v10r107 + v10r109 + v10r111 + v10r113 + v10r115 + v10r117 + v10r119 + v10r121 + v10r123 + v10r125 + v10r127 + v10r129 + v10r131 + v10r133 + v10r135 + v10r137 + v10r139 + v10r141 + v10r143 + v10r145 + v10r147 + v10r149 + v10r151 + v10r153 + v10r155 + v10r157 + v10r159 + v10r161 + v10r163 + v10r165 + v10r167 v11r095 + v11r097 + v11r099 + v11r101 + v11r103 + v11r105 + v11r107 + v11r109 + v11r111 + v11r113 + v11r115 + v11r117 + v11r119 + v11r121 + v11r123 + v11r125 + v11r127 + v11r129 + v11r131 + v11r133 + v11r135 + v11r137 + v11r139 + v11r141 + v11r143 + v11r145 + v11r147 + v11r149 + v11r151 + v11r153 + v11r155 + v11r157 + v11r159 + v11r161 + v11r163 + v11r165 + v11r167 v12r095 + v12r097 + v12r099 + v12r101 + v12r103 + v12r105 + v12r107 + v12r109 + v12r111 + v12r113 + v12r115 + v12r117 + v12r119 + v12r121 + v12r123 + v12r125 + v12r127 + v12r129 + v12r131 + v12r133 + v12r135 + v12r137 + v12r139 + v12r141 + v12r143 + v12r145 + v12r147 + v12r149 + v12r151 + v12r153 + v12r155 + v12r157 + v12r159 + v12r161 + v12r163 + v12r165 + v12r167 v13r095 + v13r097 + v13r099 + v13r101 + v13r103 + v13r105 + v13r107 + v13r109 + v13r111 + v13r113 + v13r115 + v13r117 + v13r119 + v13r121 + v13r123 + v13r125 + v13r127 + v13r129 + v13r131 + v13r133 + v13r135 + v13r137 + v13r139 + v13r141 + v13r143 + v13r145 + v13r147 + v13r149 + v13r151 + v13r153 + v13r155 + v13r157 + v13r159 + v13r161 + v13r163 + v13r165 + v13r167 v14r095 + v14r097 + v14r099 + v14r101 + v14r103 + v14r105 + v14r107 + v14r109 + v14r111 + v14r113 + v14r115 + v14r117 + v14r119 + v14r121 + v14r123 + v14r125 + v14r127 + v14r129 + v14r131 + v14r133 + v14r135 + v14r137 + v14r139 + v14r141 + v14r143 + v14r145 + v14r147 + v14r149 + v14r151 + v14r153 + v14r155 + v14r157 + v14r159 + v14r161 + v14r163 + v14r165 + v14r167
  Residendid kokku (read 96+98+ ... +168)   094 v1r096 + v1r098 + v1r100 + v1r102 + v1r104 + v1r106 + v1r108 + v1r110 + v1r112 + v1r114 + v1r116 + v1r118 + v1r120 + v1r122 + v1r124 + v1r126 + v1r128 + v1r130 + v1r132 + v1r134 + v1r136 + v1r138 + v1r140 + v1r142 + v1r144 + v1r146 + v1r148 + v1r150 + v1r152 + v1r154 + v1r156 + v1r158 + v1r160 + v1r162 + v1r164 + v1r166 + v1r168 v2r096 + v2r098 + v2r100 + v2r102 + v2r104 + v2r106 + v2r108 + v2r110 + v2r112 + v2r114 + v2r116 + v2r118 + v2r120 + v2r122 + v2r124 + v2r126 + v2r128 + v2r130 + v2r132 + v2r134 + v2r136 + v2r138 + v2r140 + v2r142 + v2r144 + v2r146 + v2r148 + v2r150 + v2r152 + v2r154 + v2r156 + v2r158 + v2r160 + v2r162 + v2r164 + v2r166 + v2r168 v3r096 + v3r098 + v3r100 + v3r102 + v3r104 + v3r106 + v3r108 + v3r110 + v3r112 + v3r114 + v3r116 + v3r118 + v3r120 + v3r122 + v3r124 + v3r126 + v3r128 + v3r130 + v3r132 + v3r134 + v3r136 + v3r138 + v3r140 + v3r142 + v3r144 + v3r146 + v3r148 + v3r150 + v3r152 + v3r154 + v3r156 + v3r158 + v3r160 + v3r162 + v3r164 + v3r166 + v3r168 v4r096 + v4r098 + v4r100 + v4r102 + v4r104 + v4r106 + v4r108 + v4r110 + v4r112 + v4r114 + v4r116 + v4r118 + v4r120 + v4r122 + v4r124 + v4r126 + v4r128 + v4r130 + v4r132 + v4r134 + v4r136 + v4r138 + v4r140 + v4r142 + v4r144 + v4r146 + v4r148 + v4r150 + v4r152 + v4r154 + v4r156 + v4r158 + v4r160 + v4r162 + v4r164 + v4r166 + v4r168 v5r096 + v5r098 + v5r100 + v5r102 + v5r104 + v5r106 + v5r108 + v5r110 + v5r112 + v5r114 + v5r116 + v5r118 + v5r120 + v5r122 + v5r124 + v5r126 + v5r128 + v5r130 + v5r132 + v5r134 + v5r136 + v5r138 + v5r140 + v5r142 + v5r144 + v5r146 + v5r148 + v5r150 + v5r152 + v5r154 + v5r156 + v5r158 + v5r160 + v5r162 + v5r164 + v5r166 + v5r168 v6r096 + v6r098 + v6r100 + v6r102 + v6r104 + v6r106 + v6r108 + v6r110 + v6r112 + v6r114 + v6r116 + v6r118 + v6r120 + v6r122 + v6r124 + v6r126 + v6r128 + v6r130 + v6r132 + v6r134 + v6r136 + v6r138 + v6r140 + v6r142 + v6r144 + v6r146 + v6r148 + v6r150 + v6r152 + v6r154 + v6r156 + v6r158 + v6r160 + v6r162 + v6r164 + v6r166 + v6r168 v7r096 + v7r098 + v7r100 + v7r102 + v7r104 + v7r106 + v7r108 + v7r110 + v7r112 + v7r114 + v7r116 + v7r118 + v7r120 + v7r122 + v7r124 + v7r126 + v7r128 + v7r130 + v7r132 + v7r134 + v7r136 + v7r138 + v7r140 + v7r142 + v7r144 + v7r146 + v7r148 + v7r150 + v7r152 + v7r154 + v7r156 + v7r158 + v7r160 + v7r162 + v7r164 + v7r166 + v7r168 v8r096 + v8r098 + v8r100 + v8r102 + v8r104 + v8r106 + v8r108 + v8r110 + v8r112 + v8r114 + v8r116 + v8r118 + v8r120 + v8r122 + v8r124 + v8r126 + v8r128 + v8r130 + v8r132 + v8r134 + v8r136 + v8r138 + v8r140 + v8r142 + v8r144 + v8r146 + v8r148 + v8r150 + v8r152 + v8r154 + v8r156 + v8r158 + v8r160 + v8r162 + v8r164 + v8r166 + v8r168 v9r096 + v9r098 + v9r100 + v9r102 + v9r104 + v9r106 + v9r108 + v9r110 + v9r112 + v9r114 + v9r116 + v9r118 + v9r120 + v9r122 + v9r124 + v9r126 + v9r128 + v9r130 + v9r132 + v9r134 + v9r136 + v9r138 + v9r140 + v9r142 + v9r144 + v9r146 + v9r148 + v9r150 + v9r152 + v9r154 + v9r156 + v9r158 + v9r160 + v9r162 + v9r164 + v9r166 + v9r168 v10r096 + v10r098 + v10r100 + v10r102 + v10r104 + v10r106 + v10r108 + v10r110 + v10r112 + v10r114 + v10r116 + v10r118 + v10r120 + v10r122 + v10r124 + v10r126 + v10r128 + v10r130 + v10r132 + v10r134 + v10r136 + v10r138 + v10r140 + v10r142 + v10r144 + v10r146 + v10r148 + v10r150 + v10r152 + v10r154 + v10r156 + v10r158 + v10r160 + v10r162 + v10r164 + v10r166 + v10r168 v11r096 + v11r098 + v11r100 + v11r102 + v11r104 + v11r106 + v11r108 + v11r110 + v11r112 + v11r114 + v11r116 + v11r118 + v11r120 + v11r122 + v11r124 + v11r126 + v11r128 + v11r130 + v11r132 + v11r134 + v11r136 + v11r138 + v11r140 + v11r142 + v11r144 + v11r146 + v11r148 + v11r150 + v11r152 + v11r154 + v11r156 + v11r158 + v11r160 + v11r162 + v11r164 + v11r166 + v11r168 v12r096 + v12r098 + v12r100 + v12r102 + v12r104 + v12r106 + v12r108 + v12r110 + v12r112 + v12r114 + v12r116 + v12r118 + v12r120 + v12r122 + v12r124 + v12r126 + v12r128 + v12r130 + v12r132 + v12r134 + v12r136 + v12r138 + v12r140 + v12r142 + v12r144 + v12r146 + v12r148 + v12r150 + v12r152 + v12r154 + v12r156 + v12r158 + v12r160 + v12r162 + v12r164 + v12r166 + v12r168 v13r096 + v13r098 + v13r100 + v13r102 + v13r104 + v13r106 + v13r108 + v13r110 + v13r112 + v13r114 + v13r116 + v13r118 + v13r120 + v13r122 + v13r124 + v13r126 + v13r128 + v13r130 + v13r132 + v13r134 + v13r136 + v13r138 + v13r140 + v13r142 + v13r144 + v13r146 + v13r148 + v13r150 + v13r152 + v13r154 + v13r156 + v13r158 + v13r160 + v13r162 + v13r164 + v13r166 + v13r168 v14r096 + v14r098 + v14r100 + v14r102 + v14r104 + v14r106 + v14r108 + v14r110 + v14r112 + v14r114 + v14r116 + v14r118 + v14r120 + v14r122 + v14r124 + v14r126 + v14r128 + v14r130 + v14r132 + v14r134 + v14r136 + v14r138 + v14r140 + v14r142 + v14r144 + v14r146 + v14r148 + v14r150 + v14r152 + v14r154 + v14r156 + v14r158 + v14r160 + v14r162 + v14r164 + v14r166 + v14r168
2.1.1 anestesioloogia ja intensiivravi 222101 095                                                        
  residendid 22210101 096                                                        
2.1.2 erakorraline meditsiin 222102 097                                                        
  residendid 22210201 098                                                        
2.1.3 kardiovaskulaarkirurgia 222103 099                                                        
  residendid 22210301 100                                                        
2.1.4 lastekirurgia 222104 101                                                        
  residendid 22210401 102                                                        
2.1.5 neurokirurgia 222105 103                                                        
  residendid 22210501 104                                                        
2.1.6 oftalmoloogia 222106 105                                                        
  residendid 22210601 106                                                        
2.1.7 ortopeedia 222107 107                                                        
  residendid 22210701 108                                                        
2.1.8 otorinolarüngoloogia 222108 109                                                        
  residendid 22210801 110                                                        
2.1.9 plastika- ja rekonstruktiivkirurgia 222109 111                                                        
  residendid 22210901 112                                                        
2.1.10 sünnitusabi ja günekoloogia 222110 113                                                        
  residendid 22211001 114                                                        
2.1.11 torakaalkirurg 222111 115                                                        
  residendid 22211101 116                                                        
2.1.12 uroloogia 222112 117                                                        
  residendid 22211201 118                                                        
2.1.13 üldkirurgia 222113 119                                                        
  residendid 22211301 120                                                        
2.1.14 dermatoveneroloogia 222114 121                                                        
  residendid 22211401 122                                                        
2.1.15 endokrinoloogia 222115 123                                                        
  residendid 22211501 124                                                        
2.1.16 gastroenteroloogia 222116 125                                                        
  residendid 22211601 126                                                        
2.1.17 hematoloogia 222117 127                                                        
  residendid 22211701 128                                                        
2.1.18 infektsioonhaigused 222118 129                                                        
  residendid 22211801 130                                                        
2.1.19 kardioloogia 222119 131                                                        
  residendid 22211901 132                                                        
2.1.20 nefroloogia 222120 133                                                        
  residendid 22212001 134                                                        
2.1.21 neuroloogia 222121 135                                                        
  residendid 22212101 136                                                        
2.1.22 onkoloogia (kiiritus- ja keemiaravi) 222122 137                                                        
  residendid 22212201 138                                                        
2.1.23 pediaatria 222123 139                                                        
  residendid 22212301 140                                                        
2.1.24 peremeditsiin 222124 141                                                        
  residendid 22212401 142                                                        
2.1.25 psühhiaatria 222125 143                                                        
  residendid 22212501 144                                                        
2.1.26 pulmonoloogia 222126 145                                                        
  residendid 22212601 146                                                        
2.1.27 reumatoloogia 222127 147                                                        
  residendid 22212701 148                                                        
2.1.28 sisehaigused 222128 149                                                        
  residendid 22212801 150                                                        
2.1.29 füsiaatria ja taastusravi 222129 151                                                        
  residendid 22212901 152                                                        
2.1.30 töötervishoid 222130 153                                                        
  residendid 22213001 154                                                        
2.1.31 laboratoorne meditsiin 222131 155                                                        
  residendid 22213101 156                                                        
2.1.32 radioloogia 222132 157                                                        
  residendid 22213201 158                                                        
2.1.33 üldarst 222133 159                                                        
  residendid 22213301 160                                                        
2.1.34 kliiniline geneetia 222134 161                                                        
  residendid 22213401 162                                                        
2.1.35 kliiniline farmakoloogia 222135 163                                                        
  residendid 22213501 164                                                        
2.1.36 patoloogia ja kohtuarstiteadus 222136 165                                                        
  residendid 22213601 166                                                        
2.1.37 mujal liigitamata arstid 222137 167                                                        
  residendid 22213701 168                                                        
2.2. Hambaarstid (read 171+173+175)   169 v1r171 + v1r173 + v1r175 v2r171 + v2r173 + v2r175 v3r171 + v3r173 + v3r175 v4r171 + v4r173 + v4r175 v5r171 + v5r173 + v5r175 v6r171 + v6r173 + v6r175 v7r171 + v7r173 + v7r175 v8r171 + v8r173 + v8r175 v9r171 + v9r173 + v9r175 v10r171 + v10r173 + v10r175 v11r171 + v11r173 + v11r175 v12r171 + v12r173 + v12r175 v13r171 + v13r173 + v13r175 v14r171 + v14r173 + v14r175
  Residendid kokku (read 172+174+176)   170 v1r172 + v1r174 + v1r176 v2r172 + v2r174 + v2r176 v3r172 + v3r174 + v3r176 v4r172 + v4r174 + v4r176 v5r172 + v5r174 + v5r176 v6r172 + v6r174 + v6r176 v7r172 + v7r174 + v7r176 v8r172 + v8r174 + v8r176 v9r172 + v9r174 + v9r176 v10r172 + v10r174 + v10r176 v11r172 + v11r174 + v11r176 v12r172 + v12r174 + v12r176 v13r172 + v13r174 + v13r176 v14r172 + v14r174 + v14r176
2.2.1 hambaravi 222201 171                                                        
  residendid 22220101 172                                                        
2.2.2 ortodontia 222202 173                                                        
  residendid 22220201 174                                                        
2.2.3 suu- näo ja lõualuukirurgia 222203 175                                                        
  residendid 22220301 176                                                        
2.3 Õed (read 178+198)   177 v1r178 + v1r198 v2r178 + v2r198 v3r178 + v3r198 v4r178 + v4r198 v5r178 + v5r198 v6r178 + v6r198 v7r178 + v7r198 v8r178 + v8r198 v9r178 + v9r198 v10r178 + v10r198 v11r178 + v11r198 v12r178 + v12r198 v13r178 + v13r198 v14r178 + v14r198
2.3.1 Kõrgharidusega õed (read 179+ ... +197)   178 sum(v1r179:v1r197) sum(v2r179:v2r197) sum(v3r179:v3r197) sum(v4r179:v4r197) sum(v5r179:v5r197) sum(v6r179:v6r197) sum(v7r179:v7r197) sum(v8r179:v8r197) sum(v9r179:v9r197) sum(v10r179:v10r197) sum(v11r179:v11r197) sum(v12r179:v12r197) sum(v13r179:v13r197) sum(v14r179:v14r197)
2.3.1.1 üldõendus 223001 179                                                        
2.3.1.2 diabeediõendus 223002 180                                                        
2.3.1.3 lasteõendus 223003 181                                                        
2.3.1.4 nakkustõrjeõendus 223004 182                                                        
2.3.1.5 onkoloogiaõendus 223005 183                                                        
2.3.1.6 operatsiooniõendus 223006 184                                                        
2.3.1.7 pulmonoloogiaõendus 223007 185                                                        
2.3.1.8 taastusraviõendus 223008 186                                                        
2.3.1.9 intensiivõendus 223009 187                                                        
2.3.1.10 anestesioloogia ja intensiivraviõendus 223010 188                                                        
2.3.1.11 erakorralise meditsiini õendus 223011 189                                                        
2.3.1.12 terviseõendus 223012 190                                                        
2.3.1.13 kooliõendus 223013 191                                                        
2.3.1.14 pereõendus 223014 192                                                        
2.3.1.15 töötervishoiuõendus 223015 193                                                        
2.3.1.16 psühhiaatriaõendus 223016 194                                                        
2.3.1.17 radioloogiaõendus 223017 195                                                        
2.3.1.18 koduõendusteenust osutavad õed 22300101 196                                                        
2.3.1.19 mujal liigitamata õendusala töötajad   197                                                        
2.3.2 Kesk-eriharidusega õed (read 199+ ... +217)   198 sum(v1r199:v1r217) sum(v2r199:v2r217) sum(v3r199:v3r217) sum(v4r199:v4r217) sum(v5r199:v5r217) sum(v6r199:v6r217) sum(v7r199:v7r217) sum(v8r199:v8r217) sum(v9r199:v9r217) sum(v10r199:v10r217) sum(v11r199:v11r217) sum(v12r199:v12r217) sum(v13r199:v13r217) sum(v14r199:v14r217)
2.3.2.1 üldõendus 323101 199                                                        
2.3.2.2 diabeediõendus 323102 200                                                        
2.3.2.3 lasteõendus 323103 201                                                        
2.3.2.4 nakkustõrjeõendus 323104 202                                                        
2.3.2.5 onkoloogiaõendus 323105 203                                                        
2.3.2.6 operatsiooniõendus 323106 204                                                        
2.3.2.7 pulmonoloogiaõendus 323107 205                                                        
2.3.2.8 taastusraviõendus 323108 206                                                        
2.3.2.9 intensiivõendus 323109 207                                                        
2.3.2.10 anestesioloogia ja intensiivraviõendus 323110 208                                                        
2.3.2.11 erakorralise meditsiini õendus 323111 209                                                        
2.3.2.12 terviseõendus 323112 210                                                        
2.3.2.13 kooliõendus 323113 211                                                        
2.3.2.14 pereõendus 323114 212                                                        
2.3.2.15 töötervishoiuõendus 323115 213                                                        
2.3.2.16 psühhiaatriaõendus 323116 214                                                        
2.3.2.17 radioloogiaõendus 323117 215                                                        
2.3.2.18 koduõendusteenust osutavad õed 32320101 216                                                        
2.3.2.19 mujal liigitamata õendusala töötajad   217                                                        
2.4. Ämmaemandad kokku (219+220)   218 v1r219 + v1r220 v2r219 + v2r220 v3r219 + v3r220 v4r219 + v4r220 v5r219 + v5r220 v6r219 + v6r220 v7r219 + v7r220 v8r219 + v8r220 v9r219 + v9r220 v10r219 + v10r220 v11r219 + v11r220 v12r219 + v12r220 v13r219 + v13r220 v14r219 + v14r220
2.4.1 Kõrgharidusega ämmaemandad 2230 219                                                        
2.4.2 Kesk-eriharidusega ämmaemandad 3232 220                                                        
3. Muud tervishoiuvaldkonna töötajad (read 222+ ... +228)   221 sum(v1r222:v1r228) sum(v2r222:v2r228) sum(v3r222:v3r228) sum(v4r222:v4r228) sum(v5r222:v5r228) sum(v6r222:v6r228) sum(v7r222:v7r228) sum(v8r222:v8r228) sum(v9r222:v9r228) sum(v10r222:v10r228) sum(v11r222:v11r228) sum(v12r222:v12r228) sum(v13r222:v13r228) sum(v14r222:v14r228)
3.1. proviisorid 2224 222                                                        
3.2. füsioterapeudid 3226 223                                                        
3.3. biomeditsiinitehnikud 2149 224                                                        
3.4. radioloogiatehnikud (va. radioloogiaõde) 2229 225                                                        
3.5. bioanalüütikud (laborandid) 2211 226                                                        
3.6. tegevusterapeudid 2229 227                                                        
3.7. mujal liigitamata tervishoiu valdkonna töötajad 229 228                                                        
4. Muud tervishoiuvaldkonnaga seotud tippspetsialistid (read 230+ ... +232)   229 sum(v1r230:v1r232) sum(v2r230:v2r232) sum(v3r230:v3r232) sum(v4r230:v4r232) sum(v5r230:v5r232) sum(v6r230:v6r232) sum(v7r230:v7r232) sum(v8r230:v8r232) sum(v9r230:v9r232) sum(v10r230:v10r232) sum(v11r230:v11r232) sum(v12r230:v12r232) sum(v13r230:v13r232) sum(v14r230:v14r232)
4.1. logopeedid 2340 230                                                        
4.2. psühholoogid 2445 231                                                        
4.3. mujal liigitamata tervishoiu valdkonnaga seotud tippspetsialistid   232                                                        
5. Muud tervishoiuvaldkonnaga seotud spetsialistid (read 234+ ... +239)   233 sum(v1r234:v1r239) sum(v2r234:v2r239) sum(v3r234:v3r239) sum(v4r234:v4r239) sum(v5r234:v5r239) sum(v6r234:v6r239) sum(v7r234:v7r239) sum(v8r234:v8r239) sum(v9r234:v9r239) sum(v10r234:v10r239) sum(v11r234:v11r239) sum(v12r234:v12r239) sum(v13r234:v13r239) sum(v14r234:v14r239)
5.1. farmatseudi assistentid 3228 234                                                        
5.2. hambatehnikud 3225 235                                                        
5.3. liikumisravi spetsialistid 3226 236                                                        
5.4. massöörid 3226 237                                                        
5.5. füsioterapeudi assistendid 3226 238                                                        
5.6. mujal liigitamata tervishoiuvaldkonnaga seotud spetsialistid   239                                                        
6. Tervishoiu abispetsialistid (read 241+ ... +243)   240 sum(v1r241:v1r243) sum(v2r241:v2r243) sum(v3r241:v3r243) sum(v4r241:v4r243) sum(v5r241:v5r243) sum(v6r241:v6r243) sum(v7r241:v7r243) sum(v8r241:v8r243) sum(v9r241:v9r243) sum(v10r241:v10r243) sum(v11r241:v11r243) sum(v12r241:v12r243) sum(v13r241:v13r243) sum(v14r241:v14r243)
6.1. hooldusõed, põetajad, abiõed 5132 241                                                        
6.2. parameedik, kiirabitehnik 5169 242                                                        
6.3. mujal liigitamata tervishoiu abispetsialistid 5132, 5133 243                                                        
7. Muude alade spetsialistid (read 245+246)   244 v1r245 + v1r246 v2r245 + v2r246 v3r245 + v3r246 v4r245 + v4r246 v5r245 + v5r246 v6r245 + v6r246 v7r245 + v7r246 v8r245 + v8r246 v9r245 + v9r246 v10r245 + v10r246 v11r245 + v11r246 v12r245 + v12r246 v13r245 + v13r246 v14r245 + v14r246
7.1. tippspetsialistid 2122-2139 245                                                        
7.2. keskastmespetsialistid ja tehnikud 3112-3471 246                                                        
8. Ametnikud (read 248+249)   247 v1r248 + v1r249 v2r248 + v2r249 v3r248 + v3r249 v4r248 + v4r249 v5r248 + v5r249 v6r248 + v6r249 v7r248 + v7r249 v8r248 + v8r249 v9r248 + v9r249 v10r248 + v10r249 v11r248 + v11r249 v12r248 + v12r249 v13r248 + v13r249 v14r248 + v14r249
8.1. kontoriametnikud 41 248                                                        
8.2. klienditeenindajad 42 249                                                        
9. Muud töötajad (read 251+ ... +254)   250 sum(v1r251:v1r254) sum(v2r251:v2r254) sum(v3r251:v3r254) sum(v4r251:v4r254) sum(v5r251:v5r254) sum(v6r251:v6r254) sum(v7r251:v7r254) sum(v8r251:v8r254) sum(v9r251:v9r254) sum(v10r251:v10r254) sum(v11r251:v11r254) sum(v12r251:v12r254) sum(v13r251:v13r254) sum(v14r251:v14r254)
9.1. majapidajad ja toitlustusteenindajad 512 251                                                        
9.2. oskus- ja käsitöölised 7 252                                                        
9.3. seadme- ja masinaoperaatorid 8 253                                                        
9.4. lihttöölised 9 254                                                        
  Töötajad kokku (read 01+92+221+229+233+
240+244+247+ 250)
  255 v1r001 + v1r092 + v1r221 + v1r229 + v1r233 + v1r240 + v1r244 + v1r247 + v1r250 v2r001 + v2r092 + v2r221 + v2r229 + v2r233 + v2r240 + v2r244 + v2r247 + v2r250 v3r001 + v3r092 + v3r221 + v3r229 + v3r233 + v3r240 + v3r244 + v3r247 + v3r250 v4r001 + v4r092 + v4r221 + v4r229 + v4r233 + v4r240 + v4r244 + v4r247 + v4r250 v5r001 + v5r092 + v5r221 + v5r229 + v5r233 + v5r240 + v5r244 + v5r247 + v5r250 v6r001 + v6r092 + v6r221 + v6r229 + v6r233 + v6r240 + v6r244 + v6r247 + v6r250 v7r001 + v7r092 + v7r221 + v7r229 + v7r233 + v7r240 + v7r244 + v7r247 + v7r250 v8r001 + v8r092 + v8r221 + v8r229 + v8r233 + v8r240 + v8r244 + v8r247 + v8r250 v9r001 + v9r092 + v9r221 + v9r229 + v9r233 + v9r240 + v9r244 + v9r247 + v9r250 v10r001 + v10r092 + v10r221 + v10r229 + v10r233 + v10r240 + v10r244 + v10r247 + v10r250 v11r001 + v11r092 + v11r221 + v11r229 + v11r233 + v11r240 + v11r244 + v11r247 + v11r250 v12r001 + v12r092 + v12r221 + v12r229 + v12r233 + v12r240 + v12r244 + v12r247 + v12r250 v13r001 + v13r092 + v13r221 + v13r229 + v13r233 + v13r240 + v13r244 + v13r247 + v13r250 v14r001 + v14r092 + v14r221 + v14r229 + v14r233 + v14r240 + v14r244 + v14r247 + v14r250