Vormid | Vorm: Haigla (2006) | Tabel: 9.Transfusioonravi Tabel 2. Vere, verekomponentide ja verepreparaatide kasutamine 
Tabel: 9.Transfusioonravi Tabel 2. Vere, verekomponentide ja verepreparaatide kasutamine
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T3243
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

  Rea nr Saadud Kasutatud
A B 1 2
Konservveri (doosides) 01        
Erütrotsüüdid (doosides) 02        
sh filtreeritud 03        
Erütrotsüüdid lastedoosides 04        
sh filtreeritud 05        
Afereesi trombokontsentraat (doosides) 06        
sh filtreeritud 07        
BC trombokontsentraat (doosides) 08        
sh filtreeritud 09        
Plasma (liitrites) 10        
Krüopretsipitaat (IU) (doosides) 11        
Koosteveri (doosides) 12        
Albumiin (liitrites) 5% 13        
20% 14        
F VIII (toimeühikutes) 15        
F IX (toimeühikutes) 16        
IVIG (grammides) 17        
Anti-D immunoglobuliin 18        
Muud immuglobuliinid (grammides) 19