Vormid | Vorm: Laboratoorsed uuringud (2002) | Tabel: 12. Allergeenide määramine 
Tabel: 12. Allergeenide määramine
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T382
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Analüüsi nimetus Haigekassa
kood
Rea
nr
Sooritatud uuringud Mujalt ostetud uuringud
kokku neist oma tervishoiuasutuses
statsionaar-
setele haigetele
ambulatoor-
setele haigetele
A B C 1 2 3 4
ANALÜÜSID KOKKU   01                
  Totaalse lgE määramine ELFA meetodil 6845 02                
  Spetsiifilise lgE määramine kemiluminestsentsmeetodil (1 allergeeni suhtes) 6846 03                
  Spetsiifilise lgE määramine (allergeenide paneeli suhtes) 6847 04                
  Allergeeni grupikuuluvuse määramine vereseerumis, 1 test 6848 05                
  Spetsiifilise allergeeni identifitseerimine vereseerumis 1 test 6849 06                
  Spetsiifilise allergeeni kompleksne identifitseerimine 6850 07                
  muud allergeenide määramised   08