Vormid | Vorm: Hambaarsti aruanne (2002) | Tabel: 5. Hambaraviosakonna (-kabineti) töö 
Tabel: 5. Hambaraviosakonna (-kabineti) töö
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T354
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

  Rea
nr
Kokku Täis-
kasvanud
Lapsed
A B 1 2 3
Külastuste arv 01            
    sh esmakordsed 02            
Ravitud hammaste arv 03            
sh. hambapulbi ja juuretipuümbrise haiguse tõttu 04            
Ekstraktsioonide arv 05            
Menetluste, protseduuride arv 06            
Saneeritute arv 07            
Profülaktiliste külastuste arv 08            
    sh isikute arv, kes vajavad sanatsiooni 09            
        saneeritute arv 10