Vormi tingimused

Nr. Avaldis Selgitus
8063 Kui T11011v1r051 > 0 siis T11012v7r01 = 0 Kui FIE täidab põhivara soetusmaksumuse rea kulude tabelis (tabel 2 rida 51), siis ta ei tohi täita põhivara liikumise tabelit (tabel 3)
8064 Kui T11011v1r051 > 0 siis T11012v9r01 = 0 Kui FIE täidab põhivara soetusmaksumuse rea kulude tabelis (tabel 2 rida 51), siis ta ei tohi täita põhivara liikumise tabelit (tabel 3)
8065 Kui T11011v1r051 > 0 siis T11012v7r03 = 0 Kui FIE täidab põhivara seotusmaksumuse rea kulude tabelis (tabel 2 rida 51), siis ta ei tohi täita põhivara liikumise tabelit (tabel 3)
8066 Kui T11011v1r051 > 0 siis T11012v9r03 = 0 Kui FIE täidab põhivara soetusmaksumuse rea kulude tabelis (tabel 2 rida 51), siis ta ei tohi täita põhivara liikumise tabelit (tabel 3)
8067 Kui T11012v8r01 > 0 siis T11011v1r074 > 0 Kui põhivara tabelis on märgitud immateriaalse põhivara akumuleeritud kulum (tabel 3 veerg 8 rida 1), siis peab kulude tabelis olema märgitud ka immateriaalse põhivara aruandeaasta kulum (tabel 2 rida 74)
8068 Kui T11012v8r03 > 0 siis T11011v1r075 > 0 Kui põhivara tabelis on märgitud materiaalse põhivara akumuleeritud kulum (tabel 3 veerg 8 rida 3), siis peab kulude tabelis olema märgitud ka materiaalse põhivara aruandeaasta kulum (tabel 2 rida 75)
8069 Kui T11012v8r09 > 0 siis T11011v1r077 > 0 Kui põhivara tabelis on märgitud transpordivahendite akumuleeritud kulum (tabel 3 veerg 8 rida 9), siis peab kulude tabelis olema märgitud ka transpordivahendite aruandeaasta kulum (tabel 2 rida 77)
8070 Kui T11012v8r10 > 0 siis T11011v1r078 > 0 Kui põhivara tabelis on märgitud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia akumuleeritud kulum (tabel 3 veerg 8 rida 10), siis peab kulude tabelis olema märgitud ka info- ja kommunikatsioonitehnoloogia aruandeaasta kulum (tabel 2 rida 78)
8071 Kui T11012v8r11> 0 siis T11011v1r079 > 0 Kui põhivara tabelis on märgitud masinate, seadmete ja inventari akumuleeritud kulum (tabel 3 veerg 8 rida 11), siis peab kulude tabelis olema märgitud ka masinate, seadmete ja inventari aruandeaasta kulum (tabel 2 rida 79)
8072 Kui T11012v8r16> 0 siis T11011v1r082 > 0 Kui põhivara tabelis on märgitud muu materiaalse põhivara akumuleeritud kulum (tabel 3 veerg 8 rida 16), siis peab kulude tabelis olema märgitud ka muu materiaalse põhivara aruandeaasta kulum (tabel 2 rida 82)
8073 T11011v1r092 = T11010v1r001 - T11011v1r036 Majandusaasta tulem peab võrduma Tulud kokku (tabel 1 rida 001) – Tegevuskulud kokku (tabel 2 rida 036)