Vormid | Vorm: Võrdlusandmed | Tabel: Patoloogilis-anatoomilise osakonna töö - Morfoloogilised uuringud 
Tabel: Patoloogilis-anatoomilise osakonna töö - Morfoloogilised uuringud
Tabeli selgitus:  
Impordikood:  
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

  2015 aasta 2016 aasta 2017 aasta 2018 aasta 2019 aasta 2020 aasta
Histoloogilised uuringud leia(periood = P20150000, T15240V1R01) leia(periood = P20160000, T15240V1R01) leia(periood = P20170000, T15240V1R01) leia(periood = P20180000, T15240V1R01) leia(periood = P20190000, T15240V1R01) leia(periood = P20200000, T15240V1R01)
  sh elupuhuselt leia(periood = P20150000, T15240V1R01.1) leia(periood = P20160000, T15240V1R01.1) leia(periood = P20170000, T15240V1R01.1) leia(periood = P20180000, T15240V1R01.1) leia(periood = P20190000, T15240V1R01.1) leia(periood = P20200000, T15240V1R01.1)
  lahangul organtükkidest leia(periood = P20150000, T15240V1R01.2) leia(periood = P20160000, T15240V1R01.2) leia(periood = P20170000, T15240V1R01.2) leia(periood = P20180000, T15240V1R01.2) leia(periood = P20190000, T15240V1R01.2) leia(periood = P20200000, T15240V1R01.2)
Tsütoloogilised uuringud leia(periood = P20150000, T15240V1R02) leia(periood = P20160000, T15240V1R02) leia(periood = P20170000, T15240V1R02) leia(periood = P20180000, T15240V1R02) leia(periood = P20190000, T15240V1R02) leia(periood = P20200000, T15240V1R02)