Vormid | Vorm: Haigla (2012) | Tabeli "6. Raseda, sünnitaja ja sünnitanu surma põhjused" tingimused 

Tabeli 6. Raseda, sünnitaja ja sünnitanu surma põhjused tingimused

Nr Tingimus Erandid
451 v1 = v2 + v3 + v4  
464 r01 = r02 + r03 + r04 + r05 + r06 + r07 + r08  
470 r1 = r2 + r3 + r4 + r5 + r6 + r7 + r8