Vormid | Vorm: Tervishoid (2002) | Tabel: XIV. Vigastused, mürgistused ja teatavad välispõhjuste toime tagajärjed 
Tabel: XIV. Vigastused, mürgistused ja teatavad välispõhjuste toime tagajärjed
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T451
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Tegevus juhtumi
toimumise ajal
Tegevuse
kood
Rea nr Sõiduki-
õnnetused
Muud
õnnetus-
juhtumid
Tahtlik
enese-
kahjusta-
mine
Rünne Muu ja
täpsusta-
mata
Kokku
V01-V99 W00-X59 X60-X84 X85-Y09 Y10-Y34  
A B C 1 2 3 4 5 6
KOKKU   01 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T755R01v1) + LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T756R01v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T755R01v2) + LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T756R01v2) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T755R01v3) + LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T756R01v3) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T755R01v4) + LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T756R01v4) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T755R01v5) + LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T756R01v5) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T755R01v6) + LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T756R01v6)
Sportlik tegevus   02 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T755R02v1) + LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T756R02v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T755R02v2) + LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T756R02v2) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T755R02v3) + LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T756R02v3) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T755R02v4) + LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T756R02v4) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T755R02v5) + LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T756R02v5) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T755R02v6) + LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T756R02v6)
Puhke- ja vaba aja tegevus 1 03 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T755R03v1) + LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T756R03v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T755R03v2) + LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T756R03v2) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T755R03v3) + LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T756R03v3) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T755R03v4) + LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T756R03v4) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T755R03v5) + LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T756R03v5) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T755R03v6) + LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T756R03v6)
Töötamine tasu eest 2 04 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T755R04v1) + LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T756R04v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T755R04v2) + LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T756R04v2) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T755R04v3) + LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T756R04v3) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T755R04v4) + LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T756R04v4) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T755R04v5) + LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T756R04v5) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T755R04v6) + LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T756R04v6)
Muu töö ja tegevus 3 05 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T755R05v1) + LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T756R05v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T755R05v2) + LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T756R05v2) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T755R05v3) + LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T756R05v3) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T755R05v4) + LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T756R05v4) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T755R05v5) + LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T756R05v5) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T755R05v6) + LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T756R05v6)
Tegevus, mis on seotud muude aluavaldustega 4 06 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T755R06v1) + LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T756R06v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T755R06v2) + LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T756R06v2) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T755R06v3) + LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T756R06v3) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T755R06v4) + LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T756R06v4) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T755R06v5) + LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T756R06v5) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T755R06v6) + LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T756R06v6)
Muu täpsustatud tegevus 8 07 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T755R07v1) + LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T756R07v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T755R07v2) + LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T756R07v2) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T755R07v3) + LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T756R07v3) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T755R07v4) + LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T756R07v4) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T755R07v5) + LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T756R07v5) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T755R07v6) + LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T756R07v6)
Muu täpsustamata tegevus 9 08 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T755R08v1) + LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T756R08v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T755R08v2) + LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T756R08v2) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T755R08v3) + LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T756R08v3) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T755R08v4) + LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T756R08v4) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T755R08v5) + LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T756R08v5) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T755R08v6) + LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T756R08v6)
Alkoholijoobes olek juhtumi toimumise ajal   09 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T755R09v1) + LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T756R09v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T755R09v2) + LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T756R09v2) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T755R09v3) + LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T756R09v3) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T755R09v4) + LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T756R09v4) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T755R09v5) + LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T756R09v5) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T755R09v6) + LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T756R09v6)