Vormid | Vorm: Ambulatoorsed visiidid (kehtiv) 

Vorm Ambulatoorsed visiidid (kehtiv)

Impordikood: 170323
Alus:  
Sagedus: aasta
   

 

Tabeleid kokku: 2

Jrk.nr IMP Nimetus Andme
ridu
Andme
veerge
Tabeli
tingimusi
1 T17114 1. Arsti ambulatoorne töö 39 6 4
2 T17115 2. Õendustöötaja iseseisev ambulatoorne töö 5 6 3