Vormid | Vorm: Ambulatoorsed visiidid (kehtiv) | Tabel: 1. Arsti ambulatoorne töö 
Tabel: 1. Arsti ambulatoorne töö
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T17114
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Arsti ametinimetus Rea nr Vastuvõtud Koduvisiidid
Kokku Täiskasvanud Lapsed Kokku Täiskasvanud Lapsed
A B 1 2 3 4 5 6
Endokrinoloog 01                        
Gastroenteroloog 02                        
Hematoloog 03                        
Kardioloog 04                        
Nefroloog 05                        
Pulmonoloog 06                        
Reumatoloog 07                        
Sisearst 08                        
Perearst 09                        
Erialase spetsialiseerumiseta arst 10                        
Anestesioloog 11                        
Lastekirurg 12                        
Neurokirurg 13                        
Suu-, näo- ja lõualuukirurg 14                        
Plastikakirurg 15                        
Torakaalkirurg 16                        
Kardiovaskulaarkirurg 17                        
Ortopeed 18                        
Uroloog 19                        
Üldkirurg 20                        
Pediaater 21                        
Günekoloog 22                        
Neuroloog 23                        
Otorinolarüngoloog 24                        
Oftalmoloog 25                        
Dermatoveneroloog 26                        
Infektsionist 27                        
Psühhiaater 28                        
Onkoloog (kiiritus- ja keemiaravi) 29                        
Radioloog 30                        
Taastusraviarst 31                        
Töötervishoiuarst 32                        
Erakorralise meditsiini arst 33                        
Kardiokirurg 34                        
Vaskulaarkirurg 35                        
Allergoloog-immunoloog 36                        
Meditsiinigeneetik 37                        
Muu 38                        
Kokku (01–38) 39