Vormid | Vorm: Ravivoodid ja hospitaliseerimine (2006-2012) 

Vorm Ravivoodid ja hospitaliseerimine (2006-2012)

Impordikood: 5961
Alus:  
Sagedus: kuu
   

 

Tabeleid kokku: 1

Jrk.nr IMP Nimetus Andme
ridu
Andme
veerge
Tabeli
tingimusi
1 T5030 Haigete voodifondi arvestus statsionaaris, osakondade või profiilide lõikes 49 15 54