Vormid | Vorm: Naha- ja suguhaigused (2005–2009) 

Vorm Naha- ja suguhaigused (2005–2009)

Impordikood: 5218
Alus:  
Sagedus: aasta
   

 

Tabeleid kokku: 2

Jrk.nr IMP Nimetus Andme
ridu
Andme
veerge
Tabeli
tingimusi
1 T3290 1. Esmaselt registreeritud haigete täiskasvanute arv soo ja vanuse järgi 14 28 3
2 T5291 2. Esmaselt registreeritud haigete laste arv soo ja vanuse järgi 15 12 4