Vormid | Vorm: Päevaravi (2011-2012) 

Vorm Päevaravi (2011-2012)

Impordikood: 11032
Alus:  
Sagedus: aasta
   

 

Tabeleid kokku: 8

Jrk.nr IMP Nimetus Andme
ridu
Andme
veerge
Tabeli
tingimusi
1 T11831 1. Ravivoodite kasutamine 1 9 1
2 T11832 2. Päevaravilt lahkunute jaotus soo ja vanusrühmade järgi - Lapsed 21 10 3
3 T11833 3. Päevaravilt lahkunute jaotus soo ja vanuserühmade järgi - Täiskasvanud 20 20 3
4 T11834 4. Päevaravi põhjus ja kestus 105 13 31
5 T11835 5. Abordid 7 2 4
6 T11836 6. Raseda, sünnitaja ja sünnitanu surma põhjused 8 4 2
7 T11837 7. Kirurgiline töö 143 18 43
8 T11838 8. Vältimatu kirurgia 11 4 4