Vormid | Vorm: Naha- ja suguhaigused (2003–2004) 

Vorm Naha- ja suguhaigused (2003–2004)

Impordikood: 3218
Alus:  
Sagedus: aasta
   

Tabeleid kokku: 2

Jrk.nr IMP Nimetus Andme
ridu
Andme
veerge
Tabeli
tingimusi
1 T3290 1. Esmaselt registreeritud haigete täiskasvanute arv soo ja vanuse järgi 14 28 3
2 T3291 2. Esmaselt arvele võetud haigete laste arv soo ja vanuserühmade järgi 15 12 4