Vormid | Vorm: Psüühika- ja käitumishäired (2002) 

Vorm Psüühika- ja käitumishäired (2002)

Impordikood: 217
Alus:  
Sagedus: aasta
   

Tabeleid kokku: 8

Jrk.nr IMP Nimetus Andme
ridu
Andme
veerge
Tabeli
tingimusi
1 T280 1. Ambulatoorsel ravil viibinud 117 10 36
2 T281 2. Laste uued psühhiaatrilised haigusjuhud 11 10 3
3 T282 3. Täiskasvanute uued psühhiaatrilised haigusjuhud 11 18 3
4 T283 4. Haiglas viibinute koosseis 117 10 35
5 T284 5. Ametikohad 6 4 3
6 T285 6. Statsionaarne ravi 5 1 0
7 T286 7. Psühhiaatriaekspertiisid 3 3 1
8 T287 8. Psühhoaktiivsete ainete kasutamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired 11 8 2