Vormid | Vorm: Hambaarsti aruanne (2009) | Tabel: 5. Hambaraviosakonna (-kabineti) töö 
Tabel: 5. Hambaraviosakonna (-kabineti) töö
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T5354
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

  Rea
nr
Kokku Täis-
kasvanud
Lapsed
A B 1 2 3
Külastuste arv 01            
    sh esmakordsed aruandeaastal 02            
Ravitud hammaste arv 03            
sh. hambapulbi ja juuretipuümbrise haiguse tõttu 04            
Ekstraktsioonide arv 05            
Saneeritute arv 06            
Sihiliste profülaktiliste külastuste arv 07            
sh isikute arv, kes vajavad sanatsiooni 08            
    saneeritute arv 09