Vormid | Vorm: Haigla (2010-2011) | Tabel: 2. Haiglast lahkunute jaotus soo ja vanuserühmade järgi - Lapsed 
Tabel: 2. Haiglast lahkunute jaotus soo ja vanuserühmade järgi - Lapsed
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T5232
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Statistiline haigusklass RHK-10
kood
Rea nr Vanusrühm KOKKU
alla 1 aasta 1-4 5-9 10-14
M N M N M N M N M N
A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kokku   01                                        
Teatavad nakkus- ja parasiithaigused A00-B99 02                                        
Kasvajad C00-D48 03                                        
Vere- ja vereloomeelundite haigused ning teatavad immuunmehhanismiga seotud haigusseisundid D50-D89 04                                        
Sisesekretsiooni, toitumis- ja ainevahetusehaigused E00-E90 05                                        
Psüühika- ja käitumishäired F00-F99 06                                        
Närvisüsteemihaigused G00-G99 07                                        
Silma- ja silmamanuste haigused H00-H59 08                                        
Kõrva- ja nibujätkehaigused H60-H95 09                                        
Vereringeelundite haigused I00-I99 10                                        
Hingamiselundite haigused J00-J99 11                                        
Seedeelundite haigused K00-K93 12                                        
Naha- ja nahaaluskoe haigused L00-L99 13                                        
Lihasluukonna ja sidekoe haigused M00-M99 14                                        
Kuse- ja suguelundite haigused N00-N99 15                                        
Rasedus, sünnitus ja sünnitusjärgne periood O00-O99 16                                        
Sünniperioodis tekkivad teatavad seisundid P00-P96 17                                        
Kaasasündinud väärarendid, deformatsioonid ja kromosoomianomaaliad Q00-Q99 18                                        
Mujal klassifitseerimata sümptomid, tunnused ja kliiniliste ning laboratoorsete leidude hälbed R00-R99 19                                        
Vigastused, mürgistused ja teatavad muud välispõhjuste toime tagajärjed S00-T98 20                                        
Terviseseisundit mõjustavad tegurid ja kontaktid terviseteenistusega Z00-Z99 (v.a. Z03) 21