Vormid | Vorm: Tervishoid (2002) | Tabel: V. Haiglaravi - 1. Haiglaravi üldnäitajad 
Tabel: V. Haiglaravi - 1. Haiglaravi üldnäitajad
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T392
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Haiglaravi Rea nr Hospitaliseeritud
haigete arv
Voodi-
päevade
arv
Haiglast lahkunute arv
kokku sh 0-14a
lapsed
välja-
kirjutatud
teise
haiglasse
üleviidud
surnud
A B 1 2 3 4 5 6
KOKKU 01 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T231R01v3) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T231R01v4) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T231R01v9) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T231R01v5) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T231R01v6) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T231R01v7)
sh erahaiglas 02 LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T231R01v3) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T231R01v4) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T231R01v9) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T231R01v5) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T231R01v6) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T231R01v7)