Vormid | Vorm: Võrdlusandmed | Tabeli "Kirurgiline töö (Aruanne "Haigla")" tingimused 

Tabeli Kirurgiline töö (Aruanne "Haigla") tingimused

Nr Tingimus Erandid