Vormid | Vorm: Hambaarsti aruanne (2015-2016) | Tabel: 4. Ortodontia 
Tabel: 4. Ortodontia
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T15354
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

  Rea
nr
Kokku Täis-
kasvanud
Lapsed
A B 1 2 3
Visiitide arv 01            
Isikute arv aruandeaastal 02            
Valmistatud aparaatide arv 03            
      neist suust eemaldatavate aparaatide arv 04            
      suust mitte-eemaldatavate aparaatide arv 05