Vormid | Vorm: Päevaravi (kehtiv) | Tabeli "3. Päevaravilt lahkunute jaotus soo ja vanuserühmade järgi - Täiskasvanud" tingimused 

Tabeli 3. Päevaravilt lahkunute jaotus soo ja vanuserühmade järgi - Täiskasvanud tingimused

Nr Tingimus Erandid
1240 r01 = r02 + r03 + r04 + r05 + r06 + r07 + r08 + r09 + r10 + r11 + r12 + r13 + r14 + r15 + r16 + r17 + r18 + r19 + r20  
1245 v19 = v1 + v3 + v5 + v7 + v9 + v11 + v13 + v15 + v17 R16
1246 v20 = v2 + v4 + v6 + v8 + v10 + v12 + v14 + v16 + v18