Vormid | Vorm: Haigla (2016 - 2018) | Tabel: 9. Patoloogilis-anatoomilise osakonna töö - Morfoloogilised uuringud 
Tabel: 9. Patoloogilis-anatoomilise osakonna töö - Morfoloogilised uuringud
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T15240
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

  Rea
nr
Kokku sealhulgas
oma haigla
haigetel
teiste tervishoiu
asutuste
haigetel
A B 1 2 3
Histoloogilised uuringud 01            
  sh elupuhuselt 01.1            
  lahangul organtükkidest 01.2            
Tsütoloogilised uuringud 02