Vormid | Vorm: Haigla (2010-2011) | Tabel: 6. Raseda, sünnitaja ja sünnitanu surma põhjused 
Tabel: 6. Raseda, sünnitaja ja sünnitanu surma põhjused
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T3236
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

  RHK-10 kood Rea nr Kokku sealhulgas
rase sünnitaja sünnitanu
A B C 1 2 3 4
Kokku   01                
Rasedus- ja sünnituspuhused verejooksud O44.1;O45;O46; O67;O72 02                
Sepsis O85;O87.3-5 03                
Emboolia O88 04                
Gestoosid O11,O13, O14,O15 05                
Emakarebendid O71.0,O71.1 06                
Muud raseduse ja sünnitusega seotud põhjused   07                
Rasedusest, sünnitusest ja sünnitusjärgsest perioodist mitteolenevad põhjused   08