Tabel: 5.3 Hooldajad
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T028
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Näitaja Kokku/
keskmine
Tunnipalgamäära grupid
kuni 11 11,1-12 12,1-13 13,1-14 14,1-15 15,1-16 16,1-17 17,1-18 18,1-19 19,1-20 20,1-22 22,1-24 24,1-26 üle 26
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Täidetud ametikohtade arv seisuga 31.03.200...                                                            
   40-tunnine töönadal                                                            
   35-tunnine töönadal                                                            
   30-tunnine töönadal                                                            
Keskmine väljateenitud tegelik tunnitasu (ilma puhkusetasuta) märtsikuus - krooni                                                            
   40-tunnine töönadal                                                            
   35-tunnine töönadal                                                            
   30-tunnine töönadal