Vormid | Vorm: Tervishoiualane majandustegevus (2012) 

Vorm Tervishoiualane majandustegevus (2012)

Impordikood: 306
Alus:  
Sagedus: aasta
   

 

Tabeleid kokku: 3

Jrk.nr IMP Nimetus Andme
ridu
Andme
veerge
Tabeli
tingimusi
1 T12010 1. Tulud (eurodes) 36 1 16
2 T12011 2. Kulud (eurodes) 57 1 23
3 T12012 3. Immateriaalse ja materiaalse põhivara liikumine (eurodes); FIEd seda tabelit ei täida! 16 9 17