Vormid | Vorm: Tervishoiuasutus (2017-2018) | Tabel: 4. Ambulatoorsed kirurgilised protseduurid 
Tabel: 4. Ambulatoorsed kirurgilised protseduurid
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T17759
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Protseduuri nimetus NCSP kood Rea nr Opereeritute arv Protseduuride arv
M N Kokku neist lastele M N Kokku Neist lastele
M N Kokku M N Kokku
A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kokku A-H, J-N, P-T 01                                                
närvisüsteemi operatsioonid A 02                                                
väikesed neurokirurgilised protseduurid TA 03                                                
endokriinsüsteemi operatsioonid B 04                                                
väikesed protseduurid endokriinkirurgias TB 05                                                
nägemiselundite operatsioonid C 06                                                
  sh. katarakti operatsioonid CJA00, 10, CJC, CJD, CJE, CJF00, 10, 40, 45, 50, 55, CJG10, 15, 20, 25 06.1                                                
väikesed protseduurid silmakirurgias TC 07                                                
nina-, kõrva- ja kõrioperatsioonid D 08                                                
väikesed protseduurid kõrva-, nina- ja kõrikirurgias TD 09                                                
hammaste, lõualuude, suu- ja neeluoperatsioonid E 10                                                
  sh neelu, adenoidide, tonsillide EM, EN 10.1                                                
väikesed protseduurid hammaste, lõualuude, suu- ja neelukirurgias TE 11                                                
südame ja suurte torakaal-veresoonte operatsioonid F 12                                                
väikesed protseduurid südamekirurgias TF 13                                                
rindkereseina, pleura, mediastiinumi, diafragma, trahhea, bronhide ja kopsude operatsioonid G 14                                                
väikesed protseduurid torakaalkirurgias TG 15                                                
rinnanäärme operatsioonid H 16                                                
väikesed protseduurid rinnanäärmekirurgias TH 17                                                
seedetrakti ja põrnaoperatsioonid J 18                                                
väikesed protseduurid gastroenteroloogilises kirurgias TJ 19                                                
urotrakti, meessuguorganite ja retroperitoneaalruumi operatsioonid K 20                                                
väikesed kirurgilised protseduurid uroloogias TK 21                                                
naissuguorganite operatsioonid L 22                                                
  sh abordioperatsioonid LCH 22.1                                                
väikesed kirurgilised protseduurid günekoloogias TL 23                                                
sünnitusabioperatsioonid M 24                                                
väikesed kirurgilised protseduurid sünnitusabis TM 25                                                
lihase-skeletisüsteemi operatsioonid N 26                                                
väikesed protseduurid ortopeedilises kirurgias TN 27                                                
perifeersete veresoonte ja lümfisüsteemi operatsioonid P 28                                                
  sh perifeersete veresoonte operatsioonid PA-PH 28.1                                                
väikesed kirurgilised protseduurid perifeersetel veresoontel ja lümfisüsteemil TP 29                                                
nahaoperatsioonid Q 30                                                
väikesed kirurgilised protseduurid nahal TQ 31