Vormid | Vorm: Päevaravi (2002) | Tabeli "10. Patoloogilis - anatoomilise osakonna töö - Tabel 1. Elupuhused morfoloogilised uuringud" tingimused 

Tabeli 10. Patoloogilis - anatoomilise osakonna töö - Tabel 1. Elupuhused morfoloogilised uuringud tingimused

Nr Tingimus Erandid
1263 v1 >= v2 + v3