Vormi tingimused

Nr. Avaldis Selgitus
853 T13281V9R01 = T13280V6R013 Poiste uute orgaaniliste psüühikahäirete arv tabelis 2 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
854 T13281V10R01 = T13280V7R013 Tüdrukute uute orgaaniliste psüühikahäirete arv tabelis 2 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
855 T13281V9R02 = T13280V6R032 Poiste uute psühhoakttivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühikahäirete arv tabelis 2 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
856 T13281V10R02 = T13280V7R032 Tüdrukute uute psühhoakttivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühikahäirete arv tabelis 2 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
857 T13281V9R03 = T13280V6R041 Poiste uute skisofreenia või luululiste häirete arv tabelis 2 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
858 T13281V10R03 = T13280V7R041 Tüdrukute uute skisofreenia või luululiste häirete arv tabelis 2 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
859 T13281V9R04 = T13280V6R062 Poiste uute meeleoluhäirete arv tabelis 2 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
860 T13281V10R04 = T13280V7R062 Tüdrukute uute meeleoluhäirete arv tabelis 2 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
861 T13281V9R05 = T13280V6R079 Poiste uute neurootiliste häirete arv tabelis 2 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
862 T13281V10R05 = T13280V7R079 Tüdrukute uute neurootiliste häirete arv tabelis 2 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
863 T13281V9R06 = T13280V6R088 Poiste uute füsioloogilise düsfunktsiooniga psüühikahäirete arv tabelis 2 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
864 T13281V10R06 = T13280V7R088 Tüdrukute uute füsioloogilise düsfunktsiooniga psüühikahäirete arv tabelis 2 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
865 T13281V9R07 = T13280V6R095 Poiste uute täiskasvanu isiksushäirete arv tabelis 2 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
866 T13281V10R07 = T13280V7R095 Tüdrukute uute täiskasvanu isiksushäirete arv tabelis 2 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
867 T13281V9R08 = T13280V6R096 Poiste uute vaimse alaarengu juhtude arv tabelis 2 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
868 T13281V10R08 = T13280V7R096 Tüdrukute uute vaimse alaarengu juhtude arv tabelis 2 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
869 T13281V9R09 = T13280V6R104 Poiste uute psühholoogilise arengu häirete arv tabelis 2 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
870 T13281V10R09 = T13280V7R104 Tüdrukute uute psühholoogilise arengu häirete arv tabelis 2 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
871 T13281V9R10 = T13280V6R112 Poiste uute tavaliselt lapseeas alanud käitumishäirete arv tabelis 2 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
872 T13281V10R10 = T13280V7R112 Tüdrukute uute tavaliselt lapseeas alanud käitumishäirete arv tabelis 2 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
875 T13282V19R01 = T13280V8R013 Meeste uute orgaaniliste psüühikahäirete arv tabelis 3 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
876 T13282V20R01 = T13280V9R013 Naiste uute orgaaniliste psüühikahäirete arv tabelis 3 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
877 T13282V19R02 = T13280V8R032 Meeste uute psühhoakttivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühikahäirete arv tabelis 3 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
878 T13282V20R02 = T13280V9R032 Naiste uute psühhoakttivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühikahäirete arv tabelis 3 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
879 T13282V19R03 = T13280V8R041 Meeste uute skisofreenia või luululiste häirete arv tabelis 3 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
880 T13282V20R03 = T13280V9R041 Naiste uute skisofreenia või luululiste häirete arv tabelis 3 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
881 T13282V19R04 = T13280V8R062 Meeste uute meeleoluhäirete arv tabelis 3 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
882 T13282V20R04 = T13280V9R062 Naiste uute meeleoluhäirete arv tabelis 3 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
883 T13282V19R05 = T13280V8R079 Meeste uute neurootiliste häirete arv tabelis 3 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
884 T13282V20R05 = T13280V9R079 Naiste uute neurootiliste häirete arv tabelis 3 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
885 T13282V19R06 = T13280V8R088 Meeste uute füsioloogilise düsfunktsiooniga psüühikahäirete arv tabelis 3 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
886 T13282V20R06 = T13280V9R088 Naiste uute füsioloogilise düsfunktsiooniga psüühikahäirete arv tabelis 3 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
887 T13282V19R07 = T13280V8R095 Meeste uute täiskasvanu isiksushäirete arv tabelis 3 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
888 T13282V20R07 = T13280V9R095 Naiste uute täiskasvanu isiksushäirete arv tabelis 3 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
889 T13282V19R08 = T13280V8R096 Meeste uute vaimse alaarengu juhtude arv tabelis 3 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
890 T13282V20R08 = T13280V9R096 Naiste uute vaimse alaarengu juhtude arv tabelis 3 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
891 T13282V19R09 = T13280V8R104 Meeste uute psühholoogilise arengu häirete arv tabelis 3 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
892 T13282V20R09 = T13280V9R104 Naiste uute psühholoogilise arengu häirete arv tabelis 3 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
893 T13282V19R10 = T13280V8R112 Meeste uute tavaliselt lapseeas alanud käitumishäirete arv tabelis 3 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
894 T13282V20R10 = T13280V9R112 Naiste uute tavaliselt lapseeas alanud käitumishäirete arv tabelis 3 peab võrduma samanimelise reaga tabelis 1
1067 Kui T17114v1r28>0 siis T13280v1r117<=T17114v1r28 Aasta jooksul konsulteeritud isikute arv aruande "Psüühika- ja käitumishäired" tabelis 1 peab olema väiksem või võrdne aruandes "Ambulatoorsed visiidid" kajastatud psühhiaatri vastuvõttude arvuga
2890 T13280V8R017 + T13280V8R020 = T13753V8R06.1 Kehtib, kui asutuse ainus arstieriala on psühhiaater. Meeste uute alkoholisõltuvuse ja alkoholiabstinentsi juhtude arv aruande tabelis 1 peab võrduma meeste alkoholisõltuvuse esmasjuhtude arvuga aruande "Tervishoiuasutus" tabelis 3.1 real 06.1
2891 T13280V9R017 + T13280V9R020 = T13754V8R06.1 Kehtib, kui asutuse ainus arstieriala on psühhiaater. Naiste uute alkoholisõltuvuse ja alkoholiabstinentsi juhtude arv aruande tabelis 1 peab võrduma naiste alkoholisõltuvuse esmasjuhtude arvuga aruande "Tervishoiuasutus" tabelis 4.2 real 06.1
2892 T13283V1R117 + T13283V7R117 = T13231V5R01 Kehtib ainult psühhiaatriahaiglatel. Väljakirjutatute arv tabelis 4 on psühhiaatriahaiglate puhul võrdne aruande "Haigla" tabelis 1 näidatud väljakirjutatute arvuga
2893 T13283V3R117 + T13283V9R117 = T13231V7R01 Kehtib ainult psühhiaatriahaiglatel. Surnute arv tabelis 4 on psühhiaatriahaiglate puhul võrdne aruande "Haigla" tabelis 1 näidatud surnute arvuga
2894 T13283V5R117 + T13283V11R117 = T13231V6R01 Kehtib ainult psühhiaatriahaiglatel. Teise haiglasse üleviidute arv tabelis 4 on psühhiaatriahaiglate puhul võrdne aruande "Haigla" tabelis 1 näidatud teise haiglasse üleviidute arvuga
2895 kui T13283V1R113=0 ja T13283V7R113=0 ja T13284V1R13=0 ja T13284V3R13=0 siis T14287V1R11 = T13280V1R014 Ambulatoorset psühhiaatriateenust osutavatel asutustel on tabelis 7 olevate psühhoaktiivsete ainete intoksikatsiooni juhtude arv võrdne tabelis 1 (ambulatoorsel ravil) näidatud laste ja täiskasvanute psühhoaktiivsete ainete intoksikatsiooni juhtude summaga.
2896 kui T13283V1R113=0 ja T13283V7R113=0 ja T13284V1R13=0 ja T13284V3R13=0 siis T14287V2R11 = T13280V1R015 Ambulatoorset psühhiaatriateenust osutavatel asutustel on tabelis 7 olevate psühhoaktiivsete ainete kuritarvitamise juhtude arv võrdne tabelis 1 (ambulatoorsel ravil) olnud laste ja täiskasvanute psühhoaktiivsete ainete kuritarvitamise juhtude summaga.
2897 kui T13283V1R113=0 ja T13283V7R113=0 ja T13284V1R13=0 ja T13284V3R13=0 siis T14287V3R01 = T13280V1R017 Ambulatoorset psühhiaatriateenust osutavatel asutustel on tabelis 7 näidatud alkoholisõltuvuse juhtude arv võrdne tabelis 1 (ambulatoorsel ravil) näidatud alkoholisõltuvuse juhtude arvuga.
2898 kui T13283V1R113=0 ja T13283V7R113=0 ja T13284V1R13=0 ja T13284V3R13=0 siis T14287V3R11 = T13280V1R016 Ambulatoorset psühhiaatriateenust osutavatel asutustel on tabelis 7 olevate psühhoaktiivsete ainete sõltuvusega isikute arv võrdne tabelis 1 (ambulatoorsel ravil) olnud psühhoaktiivsete ainete sõltuvusega laste ja täiskasvanute summaga.
2899 kui T13283V1R113=0 ja T13283V7R113=0 ja T13284V1R13=0 ja T13284V3R13=0 siis T14287V4R11 = T13280V1R019 Ambulatoorset psühhiaatriateenust osutavatel asutustel on tabelis 7 olevate psühhoaktiivsete ainete võõrutusseisundiga isikute arv võrdne tabelis 1 (ambulatoorsel ravil) toodud psühhoaktiivsete ainete võõrutusseisundiga laste ja täiskasvanute summaga.
2900 kui T13283V1R113=0 ja T13283V7R113=0 ja T13284V1R13=0 ja T13284V3R13=0 siis T14287V5R11 = T13280V1R021 Ambulatoorset psühhiaatriateenust osutavatel asutustel on tabelis 7 olevate psühhoaktiivsete ainete võõrutusdeliiriumiga isikute arv võrdne tabelis 1 (ambulatoorsel ravil) olnud psühhoaktiivsete ainete võõrutusdeliiriumiga laste ja täiskasvanute summaga.
2901 kui T13283V1R113=0 ja T13283V7R113=0 ja T13284V1R13=0 ja T13284V3R13=0 siis T14287V6R11 = T13280V1R023 Ambulatoorset psühhiaatriateenust osutavatel asutustel on tabelis 7 olevate psühhoaktiivsete ainete muu psühhoosiga isikute arv võrdne tabelis 1 (ambulatoorsel ravil) olnud psühhoaktiivsete ainete psühhootilise häirega laste ja täiskasvanute summaga.
2902 kui T13283V1R113=0 ja T13283V7R113=0 ja T13284V1R13=0 ja T13284V3R13=0 siis T14287V7R11 = T13280V1R026 + T13280V1R028 Ambulatoorset psühhiaatriateenust osutavatel asutustel on tabelis 7 olevate psühhoaktiivsete ainete muude püsivate häiretega isikute arv võrdne tabelis 1 (ambulatoorsel ravil) olnud psühhoaktiivsete ainete amnestilise sündroomi ja residuaalse psüühikahäirega laste ja täiskasvanute summaga.
2903 kui T13283V1R113=0 ja T13283V7R113=0 ja T13284V1R13=0 ja T13284V3R13=0 siis T14287V3R04 = T13280V1R018 Ambulatoorset psühhiaatriateenust osutavatel asutustel on tabelis 7 olevate rahustisõltuvusega isikute arv võrdne tabelis 1 (ambulatoorsel ravil) olnud rahustisõltuvusega laste ja täiskasvanute summaga.
10030 T14287V1R11 <= T13280V1R014 + T13283V1R014 + T13283V3R014 + T13283V7R014+ T13283V9R014 Statsionaarset psühhiaatriateenust osutavatel asutustel on tabelis 7 olevate psühhoaktiivsete ainete intoksikatsiooni juhtude arv väiksem või võrdne tabelite 1 (ambulatoorsel ravil) ja 4 (statsionaarsel ravil väljakirjutatud ja surnud) olnud laste ja täiskasvanute psühhoaktiivsete ainete intoksikatsiooni juhtude summast
10031 T14287V2R11 <= T13280V1R015 + T13283V1R015 + T13283V3R015 + T13283V7R015+ T13283V9R015 Statsionaarset psühhiaatriateenust osutavatel asutustel on tabelis 7 olevate psühhoaktiivsete ainete kuritarvitamise juhtude arv väiksem või võrdne tabelite 1 (ambulatoorsel ravil) ja 4 (statsionaarsel ravil väljakirjutatud ja surnud) olnud laste ja täiskasvanute psühhoaktiivsete ainete kuritarvitamise juhtude summast
10032 T14287V3R01 <= T13280V1R017 + T13283V1R017 + T13283V3R017 + T13283V7R017 + T13283V9R017 Statsionaarset psühhiaatriateenust osutavatel asutustel on tabelis 7 näidatud alkoholisõltuvuse juhtude arv väiksem või võrdne tabelis 1 (ambulatoorsel ravil) ja 4 (statsionaarsel ravil väljakirjutatud ja surnud) näidatud alkoholisõltuvuse juhtude arvust
10033 T14287V8R01 <= T13280V1R032.1 + T13283V1R032.1 + T13283V3R032.1 + T13283V7R032.1 + T13283V9R032.1 Tabelis 7 olevate alkoholist tingitud psüühika- ja käitumishäirete arv on väiksem või võrdne tabelis 1 (ambulatoorne ravi) ja 4 (statsionaarsel ravil väljakirjutatud ja surnud) näidatud alkoholist tingitud psüühika- ja käitumishäirete arvust
10035 kui T13280V1R032>0 siis T14287V8R11>0 Kui on täidetud aruande 1. tabelis 32. rida psüühikahäired psühhoaktiivsete ainete tarvitamise kohta, siis peab täidetud olema ka 7. tabel
10037 T14287V8R02 + T14287V8R03 + T14287V8R04 + T14287V8R05 + T14287V8R06 + T14287V8R07 + T14287V8R09 + T14287V8R10 = T13280V1R032.2 Ainult ambulatoorset psühhiaatriateenust pakkuval asutusel peab 7. tabelis F11-F16 ja F18-F19 diagnooside arv kokku olema võrdne tabeli 1 reaga 32.2 (konsulteeritud isikud kokku).
10040 T14287V3R11 <= T13280V1R016 + T13283V1R016 + T13283V3R016 + T13283V7R016+ T13283V9R016 Statsionaarset psühhiaatriateenust osutavatel asutustel on tabelis 7 olevate psühhoaktiivsete ainete sõltuvusega isikute arv väiksem või võrdne tabelite 1 (ambulatoorsel ravil) ja 4 (statsionaarsel ravil väljakirjutatud ja surnud) psühhoaktiivsete ainete sõltuvusega laste ja täiskasvanute summast
10041 T14287V4R11 <= T13280V1R019 + T13283V1R019 + T13283V3R019 + T13283V7R019+ T13283V9R019 Statsionaarset psühhiaatriateenust osutavatel asutustel on tabelis 7 olevate psühhoaktiivsete ainete võõrutusseisundiga isikute arv väiksem või võrdne tabelite 1 (ambulatoorsel ravil) ja 4 (statsionaarsel ravil väljakirjutatud ja surnud) psühhoaktiivsete ainete võõrutusseisundiga laste ja täiskasvanute summast
10042 T14287V5R11 <= T13280V1R021 + T13283V1R021 + T13283V3R021 + T13283V7R021+ T13283V9R021 Statsionaarset psühhiaatriateenust osutavatel asutustel on tabelis 7 olevate psühhoaktiivsete ainete võõrutusdeliiriumiga isikute arv väiksem või võrdne tabelite 1 (ambulatoorsel ravil) ja 4 (statsionaarsel ravil väljakirjutatud ja surnud) psühhoaktiivsete ainete võõrutusseisund deliiriumiga laste ja täiskasvanute summast
10043 T14287V6R11 <= T13280V1R023 + T13283V1R023 + T13283V3R023 + T13283V7R023+ T13283V9R023 Statsionaarset psühhiaatriateenust osutavatel asutustel on tabelis 7 olevate psühhoaktiivsete ainete muu psühhoosiga isikute arv väiksem või võrdne tabelite 1 (ambulatoorsel ravil) ja 4 (statsionaarsel ravil väljakirjutatud ja surnud) psühhoaktiivsete ainete psühhootilise häirega laste ja täiskasvanute summast
10044 T14287V7R11 <= T13280V1R026 + T13280V1R028 + T13283V1R026 + T13283V3R026 + T13283V7R026+ T13283V9R026 + T13283V1R028 + T13283V3R028 + T13283V7R028+ T13283V9R028 Statsionaarset psühhiaatriateenust osutavatel asutustel on tabelis 7 olevate psühhoaktiivsete ainete muude püsivate häiretega isikute arv väiksem või võrdne tabelite 1 (ambulatoorsel ravil) ja 4 (statsionaarsel ravil väljakirjutatud ja surnud) psühhoaktiivsete ainete amnestilise sündroomi ja residuaalse psüühikahäirega laste ja täiskasvanute summast
10045 T14287V3R04 <= T13280V1R018 + T13283V1R018 + T13283V3R018 + T13283V7R018 + T13283V9R018 Statsionaarset psühhiaatriateenust osutavatel asutustel on tabelis 7 olevate rahustisõltuvusega isikute arv väiksem või võrdne tabelis 1 (ambulatoorsel ravil) ja 4 (statsionaarsel ravil väljakirjutatud ja surnud) rahustisõltuvusega laste ja täiskasvanute summast
10046 kui T14287V8R08=0 siis T13280V1R032=T13280V1R032.1+T13280V1R032.2 Kui tabelis 7. on tubaka tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäireid kokku null, siis tabelis 1 (Ambulatoorsel ravil viibinud) võrdub psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäirete summarida (rida 032) alaridade 032.1 ja 032.2 summaga (s.t alkoholist tingitud ning narkootilistest ainetest tingitud häirete summaga).
10047 kui T14287V8R08=0 siis T13280V2R032=T13280V2R032.1+T13280V2R032.2 Kui tabelis 7. on tubaka tarvitamisest tingitud psüühika-ja käitumishäireid kokku null, siis tabelis 1 võrdub psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäiretega aasta jooksul konsulteeritud poiste arv (veerg 2 rida 032) alkoholist ning narkootilistest ainetest tingitud häiretega poiste summaga (st. veeru 2 alaridade 032.1 ja 032.2 summaga).
10048 kui T14287V8R08=0 siis T13280V3R032=T13280V3R032.1+T13280V3R032.2 Kui tabelis 7. on tubaka tarvitamisest tingitud psüühika-ja käitumishäireid kokku null, siis tabelis 1 võrdub psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäiretega aasta jooksul konsulteeritud tüdrukute arv (veerg 3 rida 032) alkoholist ning narkootilistest ainetest tingitud häiretega tüdrukute summaga (st. veeru 3 alaridade 032.1 ja 032.2 summaga).
10049 kui T14287V8R08=0 siis T13280V4R032=T13280V4R032.1+T13280V4R032.2 Kui tabelis 7. on tubaka tarvitamisest tingitud psüühika-ja käitumishäireid kokku null, siis tabelis 1 võrdub psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäiretega aasta jooksul konsulteeritud meeste arv (veerg 4 rida 032) alkoholist ning narkootilistest ainetest tingitud häiretega meeste summaga (st. veeru 4 alaridade 032.1 ja 032.2 summaga).
10050 kui T14287V8R08=0 siis T13280V5R032=T13280V5R032.1+T13280V5R032.2 Kui tabelis 7. on tubaka tarvitamisest tingitud psüühika-ja käitumishäireid kokku null, siis tabelis 1 võrdub psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäiretega aasta jooksul konsulteeritud naiste arv (veerg 5 rida 032) alkoholist ning narkootilistest ainetest tingitud häiretega naiste summaga (st. veeru 5 alaridade 032.1 ja 032.2 summaga).
10051 kui T14287V8R08=0 siis T13280V6R032=T13280V6R032.1+T13280V6R032.2 Kui tabelis 7. on tubaka tarvitamisest tingitud psüühika-ja käitumishäireid kokku null, siis tabelis 1 võrdub psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud esmaste psüühika- ja käitumishäiretega aasta jooksul konsulteeritud poiste arv (veerg 6 rida 032) alkoholist ning narkootilistest ainetest tingitud esmaste häiretega poiste summaga (st. veeru 6 alaridade 032.1 ja 032.2 summaga).
10052 kui T14287V8R08=0 siis T13280V7R032=T13280V7R032.1+T13280V7R032.2 Kui tabelis 7. on tubaka tarvitamisest tingitud psüühika-ja käitumishäireid kokku null, siis tabelis 1 võrdub psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud esmaste psüühika- ja käitumishäiretega aasta jooksul konsulteeritud tüdrukute arv (veerg 7 rida 032) alkoholist ning narkootilistest ainetest tingitud esmaste häiretega tüdrukute summaga (st. veeru 7 alaridade 032.1 ja 032.2 summaga).
10053 kui T14287V8R08=0 siis T13280V8R032=T13280V8R032.1+T13280V8R032.2 Kui tabelis 7. on tubaka tarvitamisest tingitud psüühika-ja käitumishäireid kokku null, siis tabelis 1 võrdub psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud esmaste psüühika- ja käitumishäiretega aasta jooksul konsulteeritud meeste arv (veerg 8 rida 032) alkoholist ning narkootilistest ainetest tingitud esmaste häiretega meeste summaga (st. veeru 8 alaridade 032.1 ja 032.2 summaga).
10054 kui T14287V8R08=0 siis T13280V9R032=T13280V9R032.1+T13280V9R032.2 Kui tabelis 7. on tubaka tarvitamisest tingitud psüühika-ja käitumishäireid kokku null, siis tabelis 1 võrdub psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud esmaste psüühika- ja käitumishäiretega aasta jooksul konsulteeritud naiste arv (veerg 9 rida 032) alkoholist ning narkootilistest ainetest tingitud esmaste häiretega naiste summaga (st. veeru 9 alaridade 032.1 ja 032.2 summaga).
10055 kui T14287V8R08=0 siis T13283V1R032=T13283V1R032.1+T13283V1R032.2 Kui tabelis 7. on tubaka tarvitamisest tingitud psüühika-ja käitumishäireid kokku null, siis tabelis 4 võrdub psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäiretega haiglast väljakirjutatud laste arv (veerg 1 rida 032) alkoholist ning narkootilistest ainetest tingitud häiretega laste summaga (st. veeru 1 alaridade 032.1 ja 032.2 summaga).
10056 kui T14287V8R08=0 siis T13283V2R032=T13283V2R032.1+T13283V2R032.2 Kui tabelis 7. on tubaka tarvitamisest tingitud psüühika-ja käitumishäireid kokku null, siis tabelis 4 võrdub psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäiretega haiglast väljakirjutatud laste voodipäevade arv (veerg 2 rida 032) alkoholist ning narkootilistest ainetest tingitud häiretega laste voodipäevade summaga (st. veeru 2 alaridade 032.1 ja 032.2 summaga).
10057 kui T14287V8R08=0 siis T13283V3R032=T13283V3R032.1+T13283V3R032.2 Kui tabelis 7. on tubaka tarvitamisest tingitud psüühika-ja käitumishäireid kokku null, siis tabelis 4 võrdub psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäiretega haiglas surnud laste arv (veerg 3 rida 032) alkoholist ning narkootilistest ainetest tingitud häiretega haiglas surnud laste summaga (st. veeru 3 alaridade 032.1 ja 032.2 summaga).
10058 kui T14287V8R08=0 siis T13283V4R032=T13283V4R032.1+T13283V4R032.2 Kui tabelis 7. on tubaka tarvitamisest tingitud psüühika-ja käitumishäireid kokku null, siis tabelis 4 võrdub psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäiretega haiglas surnud laste voodipäevade arv (veerg 4 rida 032) alkoholist ning narkootilistest ainetest tingitud häiretega haiglas surnud laste voodipäevade summaga (st. veeru 4 alaridade 032.1 ja 032.2 summaga).
10059 kui T14287V8R08=0 siis T13283V5R032=T13283V5R032.1+T13283V5R032.2 Kui tabelis 7. on tubaka tarvitamisest tingitud psüühika-ja käitumishäireid kokku null, siis tabelis 4 võrdub psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäiretega teise haiglasse üleviidud laste arv (veerg 5 rida 032) alkoholist ning narkootilistest ainetest tingitud häiretega teise haiglasse üleviidud laste summaga (st. veeru 5 alaridade 032.1 ja 032.2 summaga).
10060 kui T14287V8R08=0 siis T13283V6R032=T13283V6R032.1+T13283V6R032.2 Kui tabelis 7. on tubaka tarvitamisest tingitud psüühika-ja käitumishäireid kokku null, siis tabelis 4 võrdub psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäiretega teise haiglasse üleviidud laste voodipäevade arv (veerg 6 rida 032) alkoholist ning narkootilistest ainetest tingitud häiretega teise haiglasse üleviidud laste voodipäevade summaga (st. veeru 6 alaridade 032.1 ja 032.2 summaga).
10061 kui T14287V8R08=0 siis T13283V7R032=T13283V7R032.1+T13283V7R032.2 Kui tabelis 7. on tubaka tarvitamisest tingitud psüühika-ja käitumishäireid kokku null, siis tabelis 4 võrdub psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäiretega haiglast väljakirjutatud täiskasvanute arv (veerg 7 rida 032) alkoholist ning narkootilistest ainetest tingitud häiretega väljakirjutatud täiskasvanute summaga (st. veeru 7 alaridade 032.1 ja 032.2 summaga).
10062 kui T14287V8R08=0 siis T13283V8R032=T13283V8R032.1+T13283V8R032.2 Kui tabelis 7. on tubaka tarvitamisest tingitud psüühika-ja käitumishäireid kokku null, siis tabelis 4 võrdub psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäiretega haiglast väljakirjutatud täiskasvanute voodipäevade arv (veerg 8 rida 032) alkoholist ning narkootilistest ainetest tingitud häiretega väljakirjutatud täiskasvanute voodipäevade summaga (st. veeru 8 alaridade 032.1 ja 032.2 summaga).
10063 kui T14287V8R08=0 siis T13283V9R032=T13283V9R032.1+T13283V9R032.2 Kui tabelis 7. on tubaka tarvitamisest tingitud psüühika-ja käitumishäireid kokku null, siis tabelis 4 võrdub psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäiretega haiglas surnud täiskasvanute arv (veerg 9 rida 032) alkoholist ning narkootilistest ainetest tingitud häiretega haiglas surnud täiskasvanute summaga (st. veeru 9 alaridade 032.1 ja 032.2 summaga).
10064 kui T14287V8R08=0 siis T13283V10R032=T13283V10R032.1+T13283V10R032.2 Kui tabelis 7. on tubaka tarvitamisest tingitud psüühika-ja käitumishäireid kokku null, siis tabelis 4 võrdub psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäiretega haiglas surnud täiskasvanute voodipäevade arv (veerg 10 rida 032) alkoholist ning narkootilistest ainetest tingitud häiretega haiglas surnud täiskasvanute voodipäevade summaga (st. veeru 10 alaridade 032.1 ja 032.2 summaga).
10065 kui T14287V8R08=0 siis T13283V11R032=T13283V11R032.1+T13283V11R032.2 Kui tabelis 7. on tubaka tarvitamisest tingitud psüühika-ja käitumishäireid kokku null, siis tabelis 4 võrdub psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäiretega teise haiglasse üleviidud täiskasvanute arv (veerg 11 rida 032) alkoholist ning narkootilistest ainetest tingitud häiretega teise haiglasse üleviidud täiskasvanute summaga (st. veeru 11 alaridade 032.1 ja 032.2 summaga).
10066 kui T14287V8R08=0 siis T13283V12R032=T13283V12R032.1+T13283V12R032.2 Kui tabelis 7. on tubaka tarvitamisest tingitud psüühika-ja käitumishäireid kokku null, siis tabelis 4 võrdub psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäiretega teise haiglasse üleviidud täiskasvanute voodipäevade arv (veerg 12 rida 032) alkoholist ning narkootilistest ainetest tingitud häiretega teise haiglasse üleviidud täiskasvanute voodipäevade summaga (st. veeru 12 alaridade 032.1 ja 032.2 summaga).