Vormid | Vorm: Hambaarsti aruanne (2013-2014) | Tabel: 5. Ortodontia 
Tabel: 5. Ortodontia
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T13354
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

  Rea
nr
Kokku Täis-
kasvanud
Lapsed
A B 1 2 3
Visiitide arv 01            
Isikute arv aruandeaastal 02            
Valmistatud aparaatide arv 03            
      neist suust eemaldatavate aparaatide arv 04            
      suust mitteeemaldatavate aparaatide arv 05