Vormid | Vorm: Psüühika- ja käitumishäired (2008–2009) | Tabel: 4. Haiglas viibinute koosseis 
Tabel: 4. Haiglas viibinute koosseis
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T8283
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Profiil RHK-10
kood
Rea
nr
Saabus haigeid psühhiaatriahaiglasse Välja-
kirjuta-
tud
neist
vaegurlu-
sega psüü-
hikahäire
tõttu
Väljakirjuta-
tute voodi-
päevade arv
Teise haiglasse üleviidud Haiglas surnute arv Haigete arv haiglas aasta lõpul
Täiskas-
vanud ja
noorukid
lapsed esma-
kordselt
elus
esma-
kordselt
sel aastal
täiskasvanud ja noorukid lapsed
A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Dementsus F00-F03 001                                            
    neist dementsusega Alzheimeri tõvest F00 002                                            
    vaskulaarse dementsusega F01 003                                            
Amnestiline sündroom ja deliirium F04-F05 004                                            
Orgaaniline hallutsinoos, katatoonia ja luululine psühhoos F06.0-F06.2 005                                            
Orgaanilised meeleoluhäired F06.3 006                                            
Orgaaniline ärevus, dissotsiatiivne häire ja asteenia F06.4-F06.6 007                                            
Kerge orgaaniline tunnetushäire F06.7 008                                            
Muud ja täpsustamata orgaanilised psüühikahäired F06.8-F06.9 009                                            
Isiksus- ja käitumishäired ajuhaigusest, -kahjustusest või düsfunktsioonist F07 010                                            
    neist orgaanilise isiksushäirega F07.0 011                                            
    traumajärgse ajukahjustuse sündroomiga F07.2 012                                            
Orgaanilised- k.a. sümptomaatilised - psüühikahäired F00-F09 013                                            
Äge intoksikatsioon, kuritarvitamine F1x.0-1 014                                            
Sõltuvus F1x.2 015                                            
    neist alkoholisõltuvusega F10.2 016                                            
    sõltuvusega rahustitest F13.2 017                                            
Võõrutusseisund [abstinentsiseisund] F1x.3 018                                            
    neist alkoholabstinentsiga F10.3 019                                            
Võõrutusseisund deliiriumiga F1x.4 020                                            
    neist alkoholdeliiriumiga F10.4 021                                            
Psühhootiline häire F1x.5 022                                            
    neist alkoholparanoidiga F10.51 023                                            
    alkoholhallutsinoosiga F10.52 024                                            
Amnestiline sündroom F1x.6 025                                            
    neist Korsakovi psühhoosiga F10.6 026                                            
Residuaalne või hiline psüühikahäire F1x.7 027                                            
    neist isiksus- või käitumishäirega F1x.71 028                                            
    residuaalse afektiivse häirega F1x.72 029                                            
    dementsusega F1x.73 030                                            
Psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired F10-F19 031                                            
    sh narkootiliste ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired F11-16, F18-19 031A                                            
Skisofreenia F20 032                                            
Skisotüüpne häire F21 033                                            
Püsivad luululised häired F22 034                                            
Äge ja mööduv psühhootiline episood F23 035                                            
Indutseeritud luululine häire F24 036                                            
Skisoafektiivsed häired F25 037                                            
    neist maniakaalse häirega F25.0 038                                            
    depressiivse häirega F25.1 039                                            
Skisofreenia, skisotüüpsed ja luululised häired F20-F29 040                                            
Maniakaalne episood ehk mania F30 041                                            
Bipolaarne meeleoluhäire F31 042                                            
    neist maaniaga F31.0-2 043                                            
    kerge või mõõduka depressiooniga F31.3 044                                            
    raske depressiooniga F31.4 045                                            
    psühhootilise depressiooniga F31.5 046                                            
Depressiivne episood F32 047                                            
    neist kerge depressiooniga F32.0 048                                            
    mõõduka depressiooniga F32.1 049                                            
    raske depressiooniga F32.2 050                                            
    raske depressioon psühhootiliste sümptomitega F32.3 051                                            
Korduv depressiivne häire F33 052                                            
    neist kerge depressiooniga F33.0 053                                            
    mõõduka depressiooniga F33.1 054                                            
    raske depressiooniga F33.2 055                                            
    psühhootilise depressiooniga F33.3 056                                            
Püsivad meeleoluhäired F34 057                                            
    neist tsüklotüümiaga F34.0 058                                            
    düstüümiaga F34.1 059                                            
Muud ja täpsustamata meeleoluhäired F38-39 060                                            
Meeleoluhäired F30-F39 061                                            
Foobsed ärevushäired F40 062                                            
    neist paanikahoogudeta agorafoobia F40.00 063                                            
    paanikahoogudega agorafoobia F40.01 064                                            
    sotsiaalfoobia F40.1 065                                            
Muud ärevushäired F41 066                                            
    neist paanikahäirega F41.0 067                                            
    generaliseerunud ärevushäirega F41.1 068                                            
    depressiooniga ärevusega F41.2 069                                            
Obessiiv-kompulsiivne häire F42 070                                            
Rasked stressreaktsioonid ja kohanemishäired F43 071                                            
    neist kohanemishäirega F43.2 072                                            
Dissotsiatiivsed häired F44 073                                            
Somatoformsed häired F45 074                                            
    neist somatisatsioonihäirega F45.0 075                                            
    hüpohondriaga F45.2 076                                            
Muud neurootilised häired F48. 077                                            
Neurootilised, stressiga seotud ja somatoformsed häired F40-49 078                                            
Söömishäired F50 079                                            
    neist Anorexia nervosaga F50.0- F50.1 080                                            
    Bulimia nervosaga F50.2- F50.3 081                                            
Mitteorgaanilised unehäired F51 082                                            
Mitteorgaanilised seksuaaldüsfunktsioonid F52 083                                            
Sünnitusjärgse perioodiga seotud psüühika- ja käitumishäired F53 084                                            
MK haigustega seotud psüühilised- ja käitumistegurid F54 085                                            
Sõltuvust mittepõhjustavate ainete kuritarvitamine F55 086                                            
Psüühika- ja käitumishäired füsioloogilise düsfunktsiooniga F50-59 087                                            
Spetsiifilised isiksushäired F60 088                                            
Segatüüpi ja muud isiksushäired F61 089                                            
Püsivad isiksusemuutused F62 090                                            
Harjumus- ja impulsihäired F63 091                                            
Sooidentsuse, seksuaalsuunitluse häired ning seksuaalse arengu ja sättumusega seotud psüühika- ja käitumishäired F64-66 092                                            
Täiskasvanu muud ja täpsustamata isiksus- ja käitumishäired F68-69 093                                            
Täiskasvanu isiksus- ja käitumishäired F60-69 094                                            
Vaimne alaareng F70-79 095                                            
Kõne ja keele spetsiifilised arenguhäired F80 096                                            
Õpivilumuste spetsiifilised häired F81 097                                            
Motoorika spetsiifiline arenguhäire F82 098                                            
Segatüüpi spetsiifiline arenguhäire F83 099                                            
Pervasiivsed arenguhäired F84 100                                            
    neist lapse ja atüüpilise autismiga F84.0-F84.1 101                                            
Psühholoogilise arengu muud ja täpsustamata häired F88-89 102                                            
Psühholoogilise arengu häired F80-89 103                                            
Hüperkineetilised häired F90 104                                            
Käitumishäired F91 105                                            
Segatüüpi käitumis- ja tundeeluhäired F92 106                                            
Lapsele iseloomulikud tundeeluhäired F93 107                                            
Lapse või nooruki suhtlemishäired F94 108                                            
Tikid F95 109                                            
Lapse või nooruki muud käitumis- ja tundeeluhäired F98 110                                            
Tavaliselt lapseeas alanud käitumis- ja tundeeluhäired F90-98 111                                            
PSÜÜHIKA- JA KÄITUMISHÄIRED F00-98 112                                            
NÄRVISÜSTEEMIHAIGUSED G00-99 113                                            
    neist epilepsiaga G40,41 114                                            
PSÜÜHILISELT TERVED   115                                            
KOKKU   116