Vormid | Vorm: Haigla (2006) | Tabeli "3. Haiglast lahkunute jaotus soo ja vanuserühmade järgi - Täiskasvanud" tingimused 

Tabeli 3. Haiglast lahkunute jaotus soo ja vanuserühmade järgi - Täiskasvanud tingimused

Nr Tingimus Erandid
245 v17 = v1 + v3 + v5 + v7 + v9 + v11 + v13 + v15 R16
246 v18 = v2 + v4 + v6 + v8 + v10 + v12 + v14 + v16