Vormid | Vorm: Psüühika- ja käitumishäired (2003–2004) | Tabel: 3. Täiskasvanute uued psühhiaatrilised haigusjuhud 
Tabel: 3. Täiskasvanute uued psühhiaatrilised haigusjuhud
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T3282
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

  RHK-10
kood
Rea
nr
Vanusrühm Kokku
15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 ja vanemad
M N M N M N M N M N M N M N M N M N
A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Orgaanilised - k. a. sümptomaatilised - psüühikahäired F00-F09 01                                                                        
Psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired F10-F19 02                                                                        
Skisofreenia, skisotüüpsed ja luululised häired F20-F29 03                                                                        
Meeleoluhäired F30-F39 04                                                                        
Neurootilised, stressiga seotud ja somatoformsed häired F40-F49 05                                                                        
Psüühika- ja käitumishäired füsioloogilise düsfunktsiooniga F50-F59 06                                                                        
Täiskasvanu isiksus- ja käitumishäired F60-F69 07                                                                        
Vaimne alaareng F70-F79 08                                                                        
Psühholoogilise arengu häired F80-F89 09                                                                        
Tavaliselt lapseeas alanud käitumis- ja tundeeluhäired F90-F98 10                                                                        
                KOKKU F00-F98 11