Vormid | Vorm: Tervishoid (2002) | Tabel: 3. Meditsiiniabi 
Tabel: 3. Meditsiiniabi
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T440
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Kiirabitöö Rea nr Kokku sellest
õnnetusjuhtumid haigestumine haigete,
rasedate ja
sünnitajate
vedu
traumad mürgis-
tused
era-
korraline
muu
haigestumine
A B 1 2 3 4 5 6
Väljakutsete üldarv 01 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T216R01v1)                    
     täidetud väljakutsed 02 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T216R02v1)                    
Väljakutsetel abisaanute arv 03 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T217R03v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T217R03v2) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T217R03v3) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T217R03v4) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T217R03v5) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T217R03v6)
     neist 10-14-aastased lapsed 04 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T217R04v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T217R04v2) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T217R04v3) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T217R04v4) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T217R04v5) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T217R04v6)
Kiirabiasutusse pöördunud ja ambulatoorset abi saanud inimeste arv 05 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T217R05v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T217R05v2) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T217R05v3) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T217R05v4) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T217R05v5) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T217R05v6)
     neist 10-14-aastased lapsed 06 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T217R06v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T217R06v2) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T217R06v3) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T217R06v4) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T217R06v5) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T217R06v6)