Vormid | Vorm: Laboratoorsed uuringud (2002) | Tabel: 2. Hüübimissüsteemi uuringud 
Tabel: 2. Hüübimissüsteemi uuringud
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T372
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Analüüsi nimetus Haigekassa
kood
Rea
nr
Sooritatud uuringud Mujalt ostetud uuringud
kokku neist oma tervishoiuasutuses
statsionaar-
setele haigetele
ambulatoor-
setele haigetele
A B C 1 2 3 4
HÜÜBIMISSÜSTEEMI ANALÜÜSID KOKKU   01                
  primitiivmeetodil veritsusaeg (S) 6551a 02                
  hüübimisaeg 6551b 03                
  hüübumine Lee-White järgi (S) 6552a 04                
  osaline autokoagulogramm 6552b 05                
  spontaanne fibrinolüüs koos retraktsiooniga 6552c 06                
  primitiivsed parakoagulatsioonitestid 6552d 07                
  elektrokoagulogramm 6552e 08                
  tromboelastogramm 6552f 09                
  visuaalne trombotsüütide agregatsioon 6552g 10                
  tolerantsus hepariinile 6552h 11                
  APTT 6553a 12                
  protrombiini indeks 6553b 13                
  euglobuliinne fibrinolüüs 6553c 14                
  trombiini aeg 6553d 15                
  protrombiini tarbimine 6553e 16                
  fibrinaas 6553f 17                
  fibrinogeen 6553g 18                
  Hagemani fibrinolüüs 6553h 19                
  hemofiilia tüübi lihtsustatud määramine 6554a 20                
  trombotsüütide agregatsioon agregomeetril 6554b 21                
  trombotsüütide adhesioon 6554c 22                
  veritsusaeg Ivy järgi (simplate) 6555a 23                
  antitrombiin III 6555b 24                
  hepariin 6555c 25                
  fibriini degradatsiooni produktid 6555d 26                
  fibriini monomeerid 6555e 27                
  D-dimeerid 6555f 28                
  trombotsüütide ristotsetiinagregatsioon agregomeetril 6555g 29                
  proteiin C 6556a 30                
  APCR 6556b 31                
  faktori määramine 6557a 32                
  PAI 6557b 33                
  muud hüübimissüsteemi uuringud   34